Stworzenie profesjonalnej grupy ratowników oraz psów ratowników, pomagającej w górniczych katastrofach

Zabrze

100 000

Status: Wniosek złożony

Projekt Fundacji Piastun-Wyrównywanie Szans ma pomóc w zapobieganiu tragediom jakimi są wypadki w kopalniach. Ważne jest, by być na nie odpowiednio przygotowanym i skutecznie zmierzyć się z ich skutkami.

W tym celu planowane są dwutorowe działania. W Fundacji Piastun uruchomiony zostanie projekt Pies - Ratownik, którego celem będzie stworzenie profesjonalnej grupy ratowników oraz psów ratowników, pomagającej w górniczych katastrofach. Środki z projektu przeznaczone zostaną na wyposażenie - specjalistyczny sprzęt, potrzebny w podziemnych akcjach, w środowisku zagrożenia metanowego. Z drugiej strony planowana jest profilaktyka – organizowane szkoleń oraz prowadzenie akcji edukacyjnych dla pracowników. Nakręcone zostaną również filmy instruktażowe, uczące, jak zapobiegać wypadkom, które dzięki współpracy ze spółkami górniczymi, będą pokazywane podczas szkoleń pracowników. W ten sposób akcja dotrze do wszystkich zatrudnionych w zakładach górniczych, czyli nawet 80 tysięcy osób rocznie

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
257