Bezpieczne Centrum Aktywnego Wypoczynku Rodziny

Modliszewo

72 000

Status: Zrealizowane

Ochotnicza Straż Pożarna w Modliszewie pragnie stworzyć Bezpieczne Centrum Aktywnego Wypoczynku Rodziny, które zawierać ma strefę dla
najmłodszych z placem zabaw, strefę do workoutu oraz miejsce spotkań plenerowych.

Projekt jest odpowiedzią na głosy mieszkańców zebrane w czasie zebrania wiejskiego oraz rozmów indywidualnych. Wieś Modliszewo liczy 311 mieszkańców i nie posiada własnego placu zabaw oraz zintegrowanego centrum do aktywnego wypoczynku w każdym wieku. Na dzień dzisiejszy dzieci spędzają czas w pobliżu skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminą stwarzając ogromne zagrożenie dla siebie jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Na zakończenie całego projektu przewidujemy festyn rodzinny, na którym strażacy poprowadzą zajęcia związane z bezpieczeństwem i udzielaniem pierwszej pomocy. O oprawę festynu zadba Rada Sołecka oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Planowane są działania w wolontariacie związane z przygotowaniem terenu pod planowane przedsięwzięcie. Informacja o planowanym zadaniu będzie rozprzestrzeniana za pomocą poczty szeptanej oraz tablic informacyjnych znajdujących się w wsi.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
529