Ograniczenie wśród strażaków OSP zachorowań na nowotwór płuc

Wierzbanowa

20 000

Status: Wniosek złożony

Celem Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbanowej ma być ograniczenie negatywnego zjawiska wśród strażaków OSP jakim jest zachorowanie na nowotwór płuc.

Aby ograniczyć skutki tego zjawiska w ramach realizacji zadania OSP przywiduje: zakup aparatów ochrony dróg oddechowych (4 szt.), szkolenie przypominające dla strażaków z obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych, organizację spotkania profilaktycznego nt. ryzyka zachorowań na nowotwór płuc. Realizacja niniejszego zadania idealnie wpisuje się w cel grantu. Zadanie przyczyni się do promowania prozdrowotnych postaw i zachowań wśród strażaków. Badania wykazały, że ryzyko zachorowania przez strażaków na nowotwór jest w niektórych przypadkach dwukrotnie większe niż u innych ludzi. Okres rozwoju nowotworu potrafi osiągnąć 25 lat. Oznacza to, że choroba może ujawnić się dopiero na emeryturze. Na nowotwór coraz częściej też chorują strażacy z niewielkim stażem służby. Często zdarza się, że nie przekraczają wieku 30 lat. Są to młodzi ojcowie, młode matki którzy niedawno założyli rodziny.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
256