Bezpieczna rodzina w bezpiecznym zakładzie pracy

Łódź

98 750

Status: Wniosek złożony

Zadanie Fundacji Inkubator polegać będzie na przeszkoleniu 300 osób, głównie pracowników, właścicieli MSP oraz ich rodzin, w zakresie pierwszej pomocy.

W ramach zadania zostaną zrealizowane 20 jedno dniowe szkolenia podczas których uczestnicy w sposób praktyczny - przyswoją zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej, użytkowania AED, postępowania w przypadku urazów, w sytuacji zawałów, udarów i innych sytuacji zagrażających życiu. Aby w sytuacji zagrożenia życia potrafili zabezpieczyć podstawowe czynności życiowe do przyjazdu kwalifikowanej pomocy medycznej.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
256