Stworzenie niewielkiego centrum szkoleniowego dla młodzieży i strażaków

Jazgarzew

91 862

Status: W realizacji

Ochotnicza Straż Pożarna w Jazgarzewie w ramach projektu planuje stworzenie niewielkiego centrum szkoleniowego dla młodzieży i strażaków.

W takim miejscu młodzież obserwowałaby różne zjawiska pożarowe np.jak się rozprzestrzenia ogień. Przy pomocy zakupionego specjalnego sprzętu do szkoleń i ćwiczeń można będzie bezpiecznie obserwować rozprzestrzenianie się pożaru oraz samodzielnie go zgasić. Dzięki stworzeniu takiego miejsca dzieci i młodzież nabierały by świadomości niebezpieczeństwa jakie niesie za sobą ogień, co zapobiegłoby powstawaniu pożarom. Wiedziałyby jak zachować się podczas pożaru, co zrobić gdy powstanie pożar lub gdy zauważą pożar. Wszystko co wyniosą z tych lekcji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i zwiększenie ich świadomości.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
529