Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnością intelektualną

Przemyśl

28 790

Status: W realizacji

UKS Gladiator Przemyśl to klub zrzeszający osoby z niepełnosprawnością intelektualną, dla której planuje stworzenie oferty zawodów i imprez sportowych o
charakterze zunifikowanym (integracyjnym).

Podstawowym założeniem klubu jest dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych, dlatego chcą stworzyć im warunki do wszechstronnego rozwoju fizycznego. Podczas zajęć przekazane zostaną najważniejsze informacje dotyczące bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji, w szczególności podczas jazdy na rowerze i nad akwenami wodnymi. W ramach projektu planowany jest całoroczny cykl treningów z kolarstwa, badmintona oraz gier i zabaw ruchowych. Zajęcia skierowane będą do dzieci o różnej sprawności fizycznej.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
530