Powiatowy dzień bezpiecznej rodziny

Świderki

12 750

Status: W realizacji

Zadanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Świderkach ma na celu organizację powiatowego dnia bezpiecznej rodziny, podczas którego odbędą się pokazy oraz gry o tematyce szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Podczas tego dnia odbędzie się rodzinna gra terenowa „Bezpieczni na co dzień” oraz zawody sportowo – pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Uczestnikami gry terenowej będą całe rodziny. Podczas wydarzenia będzie rozdawana specjalnie przygotowana na ten cel broszura dla dzieci oraz dorosłych, w której zawarte będą numery alarmowe oraz zasady zachowania się podczas różnego rodzaju zdarzeń. Praktyczne wykonywanie poszczególnych zadań pod okiem instytucji odpowiedzialnych prawnie za bezpieczeństwo (takich jak: Państwowa Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe, Nadleśnictwo), pozwoli na efektywne i prawidłowe zachowania w przypadku różnych nieszczęśliwych zdarzeń, a przede wszystkim na sposoby zapobiegania im. 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
524