Projekt "Bezpieczne korytarze"

Babice

25 000

Status: W realizacji

Akcja Stowarzyszenia Sympatyków Babic "IMPULS"  chce zrealizować projekt "Bezpieczne korytarze" ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci poprzez stworzenie im przestrzeni do mądrego i aktywnego zagospodarowania czasu wolnego na przerwie poprzez wyposażenie ich w gry podwórkowe i korytarzowe.

 

 

Realizacja zadania polega na wyposażeniu korytarzy oraz podwórek Zespołu Szkół w Babicach oraz Szkoły Podstawowej w Zagórzu w gry korytarzowe wykonane w formie naklejki podłogowej i gry podwórkowe wykonane z masy termoplastycznej prefabrykowanej. Łącznie zakupionych będzie na potrzeby w/w szkół 6 gier korytarzowych oraz 14 gier podwórkowych Celem gier korytarzowych jest zmiana nudnego i nieatrakcyjnego z punktu widzenia dziecka korytarza szkolnego w przestrzeń inspirującą do gier i zabaw. Zestaw kilku gier nada zupełnie nowy charakter niewykorzystanej dotąd przestrzeni komunikacyjnej jaką jest korytarz szkolny. Tak zaaranżowana przestrzeń może służyć do zadań edukacyjnych, gier oraz zabaw. W opracowanie projektu zaangażowani są, nauczyciele oraz rodzice, którym zależy, aby przystosować korytarze do potrzeb dzieci. Projekt konsultowany był z dziećmi uczęszczającymi do w/w szkół.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
524