Krótkie filmy opowiadające o współczesnych problemach młodzieży

Prejłowo

37 500

Status: W realizacji

Fundacja Pro Warmia i Mazury chce stworzyć od 3 do 5 krótkich filmów opowiadających o współczesnych problemach młodzieży. 

Młodzi ludzie bardzo często są bezradni wobec tematu przemocy (w szkole i w domu), nasilającej się cyberprzestępczości, narkotyków czy nieporozumień w domu. Nie mając odpowiedniego wzoru do zachowania, nie wiedzą co robić i bardzo często szukają odpowiedzi w internecie. Dlatego, oprócz samych filmów  przeprowadzonych zostanie od 3 do 5 warsztatów (Warszawa, Kraków i Olsztyn), gdzie przedstawione zostaną dzieciom stworzone filmy, a następnie będą prowadzone rozmowy o problemach w nich zawartych, w których uczestniczyć będą psycholog i pedagog szkolny.  Filmy będą realizowane przy współpracy ze znanym i uznanym reżyserem Danielem Rusinem, znanym jako Reżyser Życia.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
211