Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników zajęć w Centrum Sportów Konnych w Odporyszowie

Kraków

100 000

Status: Zrealizowane

Celem Stowarzyszenia SIEMACHA jest podjęcie działań mających zwiększyć bezpieczeństwo uczestników zajęć w Centrum Sportów Konnych w Odporyszowie

 

 

W związku z tym Centrum zostanie wyposażone w niezbędne sprzęty m.in. system kamer, sprzęt do powiadomień głosowych, lustra, defibrylatory, zestawy do udzielania pierwszej pomocy. Kącik na odpoczynek zostanie przystosowany do osób niepełnosprawnych. Ponadto projekt zakłada szkolenie z pierwszej pomocy medycznej, zorganizowanie warsztatów bezpiecznego zachowania się w stajni, podczas zajęć z koniem, a także spotkania wychowanków z ekspertami lekarzami, którzy przedstawią im jak istotny jest wpływ jazdy konnej na postawę i zdrowie człowieka oraz przeprowadzą bezpłatne konsultacje medyczne. Założeniem projektu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie kształtowania zachowań bezpiecznych, prozdrowotnych poprzez prowadzenie zdrowego, aktywnego stylu życia. Chcemy wykształcić w dzieciach postawę troski o własne zdrowie, życie i relacje społeczne. Zajęcia w ośrodku w Odporyszowie są alternatywą dla grup aspołecznych i przyczyniają się do redukcji zagrożeń w wielu dziedzinach życia. W związku z tym, że jazda konno przyczynia się do eliminowania wad postawy, ważne jest uświadomienie młodym ludziom potrzeby korzystania z takich zajęć.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
530