Edukacja w zakresie pierwszej pomocy

Poznań

30 000

Status: W realizacji

Fundacja Akceptacja - chce prowadzić działalność edukacyjną z udzielania pierwszej pomocy by zwiększać świadomość i umiejętności. 

Fundacja by móc prowadzić działania edukacyjne potrzebuje: 

1. zakupić sprzęt do prowadzenia warsztatów z pierwszej pomocy przedszpitalnej - potrzebna jest deska ortopedyczna, zestaw do tlenoterapii, ssak, autoklaf, kołnierze ortopedyczne, szyny Kramera, AED, maski twarzowe, fantom z systemem informacji zwrotnej. 

2. opracować i wydrukować foldery informacyjne,

3. zakupić mini zestawy pierwszej pomocy dla uczestników i materiały zużywalne tj. opatrunki, 

4. opłacenia kursów doszkalających dla dwóch instruktorów-wolontariuszy fundacji. 

Celem akcji jest przeprowadzenie cyklu warsztatów z udzielania pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych i średnich, wolontariuszy pracujących z osobami zależnymi, personelu i uczestników/mieszkanców hosteli dla bezdomnych, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, hospicjów, Domów Pomocy Społecznej. Dzięki warsztatom możliwe jest zabezpieczanie medyczne wyjazdów, wycieczek podopiecznych organizowanych przez te ośrodki i personel naszej fundacji. 
Edukacja prowadzona zostanie w gminnych małych ośrodkach miejskich województwa wielkopolskiego i miasta Poznań. Do końca lutego 2019 roku planujemy przeszkolić 500 osób, w tym przynajmniej 300 dzieci. Działalność edukacyjna prowadzona będzie także po zakończeniu realizacji tego projektu. 

Duże ośrodki miejskie mają ułatwiony dostęp do edukacji w zakresie pierwszej pomocy. Także służby medyczne mają szybszy czas reakcji. Sytuacja małych powiatowych miast jest o wiele trudniejsza, dlatego chcemy nasze działania edukacyjne prowadzić właśnie tam, by zwiększać świadomość i umiejętności. Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do dzieci, bo im szybciej zaczynamy edukację, w tym zakresie, tym lepsze osiągamy efekty. Dzieci są też doskonałym katalizatorem edukacji dorosłych, gdyż dzieląc się swoją wiedzą, zwracają uwagę dorosłych i wpływają na ich zainteresowanie tematem. Edukacja powinna być obowiązkowo w szkołach, ale nie jest, wiec pragniemy ta lukę wypełniać. Drugą grupą są osoby zagrożone społecznym wykluczeniem i osoby z nimi pracujące. Najczęściej ośrodki takie borykają się z brakiem środków, a codziennie są narażone na różne sytuacje zagrażające życiu ich podopiecznych i ich samych. Każdy wyjazd, wycieczka, wyjście w plener obciążone jest dużym ryzykiem, gdyż nagły stan może pojawić się w każdej chwili, dlatego chcemy jeszcze skuteczniej prowadzić bezpłatne działania edukacyjne dla tej grupy odbiorców. Szkolenia dla dorosłych Osób z Niepełnosprawnością intelektualną, których rodzice w podeszłym wieku są grupą ryzyka, więc umiejętność prawidłowej reakcji Osób z Niepełnosprawnością jest bardzo ważna.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
529