"Pomoc to Moc – Żyje i działam bezpiecznie”

Tetyń

5 500

Status: W realizacji

Stowarzyszenie Ratownictwo Powiatu Pyrzyckiego - przeprowadzi program edukacyjny z zasad udzielania pierwszej pomocy oraz stosowania bezpiecznych zachowań w życiu codziennym. 

Plan programu: Program realizowany będzie w szkołach podstawowych na terenie powiatu pyrzyckiego, które podpiszą umowę ze Stowarzyszeniem na przeprowadzenie programu edukacyjnego w szkole. Harmonogram zajęć ustalany będzie indywidualnie do potrzeb placówki oraz członków Stowarzyszenia. Program obejmuje 5 bloków tematycznych, które będą realizowane w ramach programu.

Cele programu: Program dla szkół podstawowych ma na celu zwiększenie wśród dzieci wiedzy i świadomości na temat udzielania pierwszej pomocy, korzystania z numerów alarmowych oraz stosowania bezpiecznych zasad w życiu, które uchronią dzieci od niebezpiecznych zdarzeń.

Zajęcia prowadzone będą na zasadzie wolontariatu przez członków Stowarzyszenia Ratownictwo Powiatu Pyrzyckiego. Zajęcia edukacyjne mają na celu przede wszystkim budowanie poczucia odpowiedzialności za życie drugiego człowieka poprzez udzielanie pomocy, likwidację tak zwanej znieczulicy społecznej i kreowanie wśród dzieci prawidłowych i bezpiecznych zachowań.
Przedstawiony program jest nową inicjatywą członków Stowarzyszenia w zakresie edukacji dzieci w szkołach pod kątem zasad udzielania pierwszej pomocy oraz stosowania bezpiecznych zachowań w życiu codziennym. Ma to duże znaczenie w prewencyjnym działaniu aby nie dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci czy to w domu czy na drodze.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
529