„POLNA LOKOMOTYWA, DO KTÓREJ WSIADA CAŁA RODZINA”

Stalowa Wola

26 900

Status: W realizacji

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”- SOWiIK - potrzebuje wymiany urządzeń na placu zabaw, który udostępnia dla mieszkańców. 

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” prowadzi od 2008 roku placówkę pod nazwą Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK). SOWiIK udziela pomocy psychologicznej ambulatoryjnej i stacjonarnej rodzinom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej. Ośrodek prowadzi również bezpłatny całodobowy hostel. Rocznie z pomocy ośrodka korzysta ok. 600 rodzin. W trakcie roku jest prowadzonych średnio 3000 spotkań pomocowych i konsultacji.
Oprócz pomocy psychologicznej ośrodek prowadzi dla rodzin warsztaty edukacyjne, w tym warsztaty umiejętności wychowawczych.

Na terenie ośrodka jest ogród, na którym zamontowano 9 lat temu urządzenia do zabaw dla dzieci. Aktualnie jedno z urządzeń ze względów bezpieczeństwa będzie musiało być zdemontowane. Mimo konserwacji drewnianego urządzenia warunki atmosferyczne przyczyniły się do jego zniszczenia. Zależy nam na wymianie tego urządzenia oraz na zakupie takich, które rozwijają kreatywność, przynoszą radość i bezpieczeństwo dzieciom i rodzicom.
„Polna Lokomotywa, do której wsiada cała rodzina” ma też zaangażować całe rodziny w budowanie zdrowych relacji między bliskimi. Temu mają służyć m.in. tablice kreatywne, które mają promować wartości takie jak miłość, szacunek, zrozumienie.

Otwarcie w 2019 roku „POLNEJ LOKOMOTYWY...” będzie łączyło się z przeprowadzeniem przez pracowników ośrodka zajęć dla rodzin promujących budowanie więzi w rodzinie oraz umiejętne radzenie sobie z emocjami. Chcemy wyposażyć ośrodek w kreatywne urządzenia do zabawy dla dzieci, w tym tablice na wzór nazw peronów z treścią wartości takich jak: miłość, szacunek, zrozumienie. W ten sposób zależy nam na modelowaniu tych wartości, które tworzą bezpieczne relacje. Zależy nam, aby w ośrodku, gdzie świadczy się pomoc rodzinom były urządzenia zabawowe dające bezpieczeństwo oraz radość dla wszystkich odwiedzających SOWiIK.

2019 rok to czas 20-lecia naszego ośrodka. Będzie to czas podsumowania dotychczasowej działalności oraz kreowania planów działania na przyszłość. Będzie to okazja do promowania działań profilaktycznych w zakresie m.in. zdrowia psychicznego dla dorosłych i dzieci, działań na rzecz budowania więzi rodzinnych. Otwarcie nowego placu zabaw z udziałem mediów będzie miało za zadanie zwrócenie uwagi mieszkańcom regionu na ważność budowania zdrowych relacji w rodzinie zwłaszcza w relacji z dziećmi.
Będzie to promocja oferty edukacyjnej dla młodych rodziców w formie warsztatów umiejętności wychowawczych prowadzonych od 2 lat w SOWiIK.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
529