Włącz Małego Mistrza - Pomoc To Moc - Moc to Sport

Koszalin

100 000

Status: Wniosek złożony

Stowarzyszenie Klub Sportowy Wilki Koszalin - przeprowadzenie otwartych wydarzeń rekreacyjno-sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Wyobraź sobie, że Twoje Dziecko na dużej sali gimnastycznej, pod opieką wykwalifikowanych trenerów, w rytmie muzyki, z uśmiechem i zapałem przeżywa swój pierwszy trening sportowy. Wspólne gry i zabawy z piłkami i przyrządami to pierwszy kontakt z wielkim i pięknym światem rekreacji i sportu. A teraz wyobraź sobie, że ten pierwszy, najważniejszy trening odbywasz razem ze swoim dzieckiem!

Włącz Małego Mistrza – Pomoc To Moc – Moc to Sport jest programem edukacyjno-szkoleniowym stworzonym przez trenerów KS Wilki Koszalin. Idea programu narodziła się z dotychczasowych bogatych doświadczeń naszych szkoleniowców i zawodników w przeszłości. Zajęcia, cieszące się ogromną popularnością, prowadzone były na terenie całej Polski. Teraz inicjatywa dociera do regionu koszalińskiego. Program zakłada przeprowadzenie kilkudziesięciu otwartych wydarzeń rekreacyjno-sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zajęcia nie zakładają intensywnej pracy treningowej. Program skupia się na poznaniu zasad bezpieczeństwa, odpowiedzialnej zabawy, kreatywności i pomysłowości w trakcie wykonywania ćwiczeń, w tym zespołowego rozwiązywania zadań. Elementem, który w znaczny sposób wyróżnia projekt, jest udział rodziców, opiekunów i nauczycieli w pierwszym profesjonalnym treningu.

Zdajemy sobie sprawę, że duża sala, profesjonalne piłki, trenerzy, urządzenia i elementy treningowe są dla najmłodszych dzieci ogromnym przeżyciem. Dlatego tak bardzo istotna jest rola rodziców. Warto zaznaczyć, że do projektu zaprosiliśmy profesjonalnych zawodników związanych z rożnymi dyscyplinami sportowymi, co jeszcze bardziej będzie uatrakcyjniało prowadzone zajęcia.

Czas przeprowadzenia całej kampanii projektu przewidziany jest na okres wrzesień 2018 – maj 2019.
Będzie kontynuowany w kolejnych miesiącach. W ramach projektu planujemy przeprowadzić około 20-30 spotkań w formie zajęć edukacyjno-sportowych. Uczestnicy odbędą rozgrzewkę oraz zajęcia główne na zasadach zabaw ruchowych oraz uproszczonych gier. Uczestnictwo rodziców wzmocni poczucie bezpieczeństwa, integracji oraz świadomości sportowej u najmłodszych. Drugim etapem zajęć będą mini szkolenia w formie pogadanek integracyjnych na temat zasad zdrowego odżywiania, prozdrowotnych nawyków, bezpieczeństwa oraz współpracy w grupie. Część sportową przeprowadzą wykwalifikowani trenerzy, praktycy szkolenia najmłodszych, natomiast część teoretyczna zajęć odbędzie się w ramach współpracy Stowarzyszenia z dietetykiem, psychologiem sportu oraz fizjoterapeutami i lekarzem sportowym.

W ramach dotychczasowej współpracy chcemy pozyskać środki z budżetu Gminy i Miasta Koszalin, Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Docelowo będziemy zabiegali o patronat honorowy powyższych instytucji i osób je reprezentujących. Kolejne pewne źródło finansowania to środki własne Stowarzyszenia, w tym praca własna członków, środki trwałe oraz urządzenia i sprzęt sportowy.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
108