WSPÓLNA PRZESTRZEŃ

Walerianowo

22 500

Status: Zrealizowane

Fundacja ORCHidea - podejmuje działania aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością. 

W ramach projektu WSPÓLNA PRZESTRZEŃ chcielibyśmy kontynuować rozpoczęty cykl spotkań dla mieszkańców Poznania, mający na celu ich aktywizowanie psychoruchowe.
W ramach dotychczasowych działań (od czerwca 2018) Fundacja stworzyła biblioteczkę oraz zbiór różnego rodzaju gier, z którego mogą korzystać mieszkańcy. Działania były finansowane z mikrograntu oraz dzięki zaangażowaniu wolontariuszy.

Chcielibyśmy kontynuować działania, które cieszą się zainteresowaniem mieszkańców i skłaniają ich do wyjścia z domu. W ramach WSPÓLNEJ PRZESTRZENI chcielibyśmy organizować:
1. Warsztaty decupage
2. Manufakturę mydełka
3. Scrapbooking (ozdabianie kartek i albumów)
4. Planszówki (gry logiczne i rodzinne)
5. Wspólne wyjścia do kina i spotkania piknikowe.
6. Spotkania aktywizujące z użyciem programów stymulujących procesy poznawcze (Exememory, Pamięć, Neuroforma)
7. Wsparcie specjalistów (psycholog, rehabilitant i in.)

Fundacja ORCHidea obok swoich priorytetowych działań skierowanych do osób z niepełnosprawnością np. po udarze/urazie mózgu polegających na zwiększeniu dostępności do wielospecjalistycznej terapii, podejmuje działania aktywizujące, w postaci różnego rodzaju warsztatów manualnych, spotkań poświęconych stymulacji mózgu oraz wyjść rekreacyjnych, które mają na celu włączenie społeczne, a także tzw. "profilaktykę" (zachowanie zasad zdrowego trybu życia polegającego na podejmowaniu nowych zadań etc.). Otrzymana dotacja pozwoliłaby na kontynuację działań.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
529