“Bezpieczne place zabaw i doposażenie Klubu Osiedlowego “Krecik” na Osiedlu Młodych w Olkuszu”

Olkusz

60 000

Status: Zrealizowane

Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej SIMO - dba o bezpieczeństwo mieszkańców i pragnie rewitalizacji części placów zabaw, a także remontu jednej z sal w Klubie Osiedlowym "Krecik". 

Osiedle Młodych to blokowisko z lat 80-tych liczące ponad 8,5 tysiąca mieszkańców (25% populacji Olkusza). Uwagę władz i zarządców tego obszaru przykuwa przede wszystkim niewystarczające ocieplenie budynków oraz brak miejsc parkingowych. Niestety zapomina się przy tym o najmłodszych mieszkańcach Osiedla, którzy w teorii mają aż 20 placów zabaw, a w praktyce większość z nich posiada jedynie regulamin, piaskownicę lub huśtawkę oraz ławkę. Tylko jeden plac zabaw przy przedszkolu jest ogrodzony, z kolei drugi przyszkolny posiada starą zużytą nawierzchnię bezpieczną.

Nasz projekt zakłada ogrodzenie trzech z istniejących placów zabaw, a także wykonanie na nich nawierzchni bezpiecznej. Nawierzchnia wokół urządzeń wykonana będzie ze zrębków drewnianych, zabarwionych na wesołe kolory, a także z gumowych mat przerostowych. Nawierzchnie tego typu są przede wszystkim bezpieczne - amortyzują upadki ze znacznie większej wysokości niż piasek, a  przy tym idealne na każdą porę roku - nie zamarzają, są w pełni przepuszczalna dla wody, dzięki czemu dzieci mogą bezpiecznie korzystać z placu zabaw nawet zaraz po opadach deszczu.
Ogrodzenie placów zabaw pozwoli z kolei na zabezpieczenie przed dostawaniem się zwierząt domowych do piaskownicy czy do innych elementów zabawowych.
Każdy z placów zabaw otrzyma również nową, wykonaną z bezpiecznych tworzyw, zjeżdżalnię. Ślizgawki, montowane 30 lat temu ze zwykłej, nieodpornej na rdzę blachy, jako pierwsze zostały wymontowywane z placów zabaw. Obecnie, jedynie kilka placów zabaw posiada wciąż zjeżdżalnię- najczęściej w opłakanym stanie technicznym.
Ostatnim, ale nie najmniej ważnym elementem, będzie zamontowanie przy zrewitalizowanych placach zabaw, nowych tablic z regulaminem. Faktem, jest, że nikt nie czyta obszernych zakazów napisanych drobnym drukiem. Zamiast tego, chcemy zaproponować tablice z kolorowymi grafikami, pokazującymi jak bezpiecznie bawić się na placu zabaw.


Wytypowane place zabaw to miejsca, na których dzieci bawią się często, a które jednocześnie położone są z dala od ruchliwych dróg czy uciążliwych dużych parkingów. Wspomniane place zabaw położone są na przeciwnych końcach Osiedla Młodych, co gwarantuje, że większość dzieci w maksymalnie pięć minut będą miały dzieci dostęp do nich.
 
Klub Osiedlowy „Krecik” pełni rolę centrum kulturalnego na największym osiedlu mieszkaniowym w Olkuszu. Od ponad dwóch lat prowadzony jest przez „Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej SIMO”. Miesięcznie, około 400 osób korzysta z przygotowanych zajęć. Klub sąsiaduje bezpośrednio z filią Biblioteki Miejskiej. Dzięki staraniom członków stowarzyszenia oraz wolontariuszy prowadzone są dla mieszkańców bezpłatne zajęcia - również te skierowane na polepszenie ich sprawności fizycznej „zajęcia fitness dla seniorów”, bezpieczeństwa „zajęcia z pierwszej pomocy” jak i te ukierunkowane na poznanie języków obcych itp. Mimo ciekawych zajęć i zapału zespołu, wciąż brakuje środków na doposażenie Klubu, zainstalowanie luster oraz nowej nawierzchni w sali fitness, doposażenie jej w niezbędne meble oraz artykuły do ćwiczeń.  Palącym problemem jest również zainstalowanie nowego energooszczędnego oświetlenia.
Tym samym planujemy doposażenie sali fitness w lustra, oraz położenie nawierzchni spełniającej warunki bezpieczeństwa, co spowoduje możliwość prowadzenia zwiększonej liczby zajęć i tym samy zapewni lepszy poziom sprawności fizycznej naszych podopiecznych. Doposażenie klubu w sprzęt który pozwoli również na możliwość przeprowadzenia większej ilości zajęć ruchowych, mebli oraz szafek dla odwiedzających nas mieszkańców oraz nowoczesnych świetlówek które poprawią oświetlenie
w pomieszczeniach. Ostatnim elementem poprawy bezpieczeństwa, jest zamontowanie bramek i krat na wejściach do bezpośredniego otoczenia Klubu. W ostatnim czasie udało się Stowarzyszeniu pozyskać środki na odnowienie przestrzeni wokół niego. Zamontowano nowe lampy, regały na książki, doniczki na kwiaty, a także namalowano ciekawe murale. Krecik jest otwarty na wszystkich mieszkańców, niestety w godzinach nocnych często dochodzi do dewastacji: zaśmiecania, pseudo-graffiti itd. W związku z tym, wnioskujemy o zamontowanie metalowych przeszkód, które po zamknięciu Klubu, skutecznie uniemożliwią dewastację rewitalizowanej przestrzeni. Bramki i kraty będą jednak kolorowe, aby nie wywołać negatywnych emocji w odwiedzających Klub Krecik mieszkańcach.
Po realizacji inwestycji planujemy zorganizować dla mieszkańców zajęcia fitness 
w "Kreciku", a także otwarcie placów zabaw z atrakcjami dla dzieci.
Właścicielem zarówno placów zabaw, jak i budynku, w którym znajduje się Klub Osiedlowy “Krecik” jest Olkuska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kazimierza Wielkiego 94, 32-300 Olkusz. Posiadamy wstępną zgodę Spółdzielni na ww. zakres działań.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
529