Adaptacja sal i bezpieczne przejście dla pieszych

Wola Krzysztoporska

20 000

Status: Wniosek złożony

Fundacja Wspierania Folkloru Wiejskiego i Miejskiego w Mzurkach - chce otworzyć i zaadaptować dwie sale dla dzieci ze specjalnymi potrzebami oraz stworzyć bezpieczne przejście dla pieszych. 

Projekt ma na celu adaptację dwóch sal i pomieszczeń socjalnych przy istniejącym Niepublicznym Przedszkolu 'Karolinka" w Dłutowie. Jedna z sal przygotowana byłaby dla dzieci autystycznych i niesłyszących, druga służyłaby do rozwijania umiejętności dzieci ze specjalnymi potrzebami. Stworzone sale dawałyby możliwość wyrównywania szans dzieciom z orzeczeniami. Sala dla dzieci szczególnie uzdolnionych dawałaby możliwość rozwijania talentów plastycznych, muzycznych i ruchowych dzieci. 
Dodatkowo we współpracy z gminą Dłutów w bezpośrednim sąsiedztwie budynku przedszkola powstanie bezpieczne przejścia dla pieszych z umieszczonym znakiem "UWAGA DZIECI". 

 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
343