"Spacer po Zdrowie" i Kongres

Michałów-Reginów

98 270

Status: Wniosek złożony

Fundacja „Zaskoczeni Wiekiem”  - współpracuje w Narodowym Programie Zdrowia oraz organizuje Kongres Exercise is Medicine

 

 

Zaplanowana i bezpieczna aktywność fizyczna jest najtańszym i pozbawionym działań ubocznych lekiem.

W ramach projektu "Pomoc to moc" chcemy nauczyć tego lekarzy, trenerów, fizjoterapeutów, ale również polskie rodziny w małych miastach. Zrealizujemy to poprzez Kongres Exercise is Medicine zawierający wykłady teoretyczne i zajęcia praktyczne uczące postępowania i prowadzenia bezpiecznych programów treningowych dla całych rodzin od kobiety w ciąży po seniora. Kongresowi towarzyszy "Spacer po Zdrowie" dla profesjonalistów, aby mogli przekazać tą wiedzę w swoich miastach.
Do projektu realizowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia chcemy dołączyć zajęcia Nordic Walking w 10 miastach Polski:

- Ciechocinek,
- Chrzanów,
- Malbork,
- Sopot,
- Skierniewice,
- Żyrardów,
- Oświęcim,
- Sandomierz,
- Świerklaniec,
- Kraśnik.

Chcemy zmieniać nawyki społeczeństwa, co wpłynie na jakość i długość życia, a zatem również na bezpieczeństwo. Dodatkowo oferujemy materiały merytoryczne - broszura o zaletach Nordic Walking oraz bajka dla dzieci o wpływie skakania na zdrowie obecnie i w dorosłym życiu.

Nasze działania prewencyjne dotyczą aktywizacji polskiego społeczeństwa jako całości, dla których dedykowane są zajęcia Nordic Walking w 10 mniejszych miastach Polski oraz profesjonalistów takich jak lekarze, pielęgniarki, pracownicy ochrony zdrowia, fizjoterapeuci, trenerzy, dietetycy i psychologowie, dla których dedykowany jest 7 Europejski Kongres Exercise is Medicine.

Celem tych działań jest poprawa jakości życia i zdrowia, bezpieczeństwa, zmniejszenie narażenia na wypadki, zmniejszenie zachorowalności na choroby przewlekłe prowadzące do kalectwa oraz wyrównywanie szans osób z małych miast.

Realizujemy równolegle dwa projekty, aby przyspieszyć zmiany społeczne – na Kongresie profesjonaliści dowiedzą się, jak realizować programy aktywności fizycznej u swoich pacjentów, a jednocześnie pacjenci podczas Spaceru dowiedzą się, że mogą o ruch pytać swoich lekarzy. Poziom aktywności fizycznej Polaków jest jednym z najniższych w Europie, co niesie za sobą większą zachorowalność. Jednocześnie Polacy starzeją się najszybciej w Europie, a polskie dzieci najszybciej przybierają na masie ciała. Pragniemy rozwijać projekty, aby z każdym krokiem zwiększać zasięg działań, docierać do coraz większej liczby Polaków poprawiając ich jakość życia.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
343