„Biegniemy z Mają dla Alana”

Bielsko-Biała

60 000

Status: Zrealizowane

Fundacja Iskierka - organizuje we współpracy z lokalnymi partnerami 5-tą edycję biegu charytatywnego w celu wspierania w regionie dzieci z chorobą nowotworową. 

„Biegniemy z Mają dla Alana” – 7.10.2018 r.

5-ta edycja biegu charytatywnego organizowanego w Bielsku-Białej we współpracy z Fundacją Iskierka ma na celu :
- wspierania dzieci z chorobą nowotworową z regionu; 
- szerzenie profilaktyki antynowotworowej i przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym poprzez popularyzację aktywnego spędzania wolnego czasu rodzin; 
- promowanie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej;
- zwiększenie bezpiecznego uprawiania aktywności biegowej rodzin poprzez popularyzację używania elementów odblaskowych i zachowania zasad poruszania się po trasach biegowych i szlakach leśnych jako podstawowego elementu zapobiegania wypadkom;
- upowszechnianie wiedzy na temat wpływu regularnej aktywności fizycznej jako podstawowej profilaktyki antynowotworowej;
- uświadomienie znaczenia profilaktyki oraz wczesnego wykrywania nowotworów dla zwiększenia wyleczalności;

Nowotwory u dzieci stanowią drugą co do częstości przyczynę zgonów. W Polsce rozpoznanie nowotworów dziecięcych następuje najczęściej w zaawansowanym stadium raka, co jest jedną z przyczyn niepowodzeń terapeutycznych. Niska świadomość społeczna znaczenia profilaktyki oraz rosnąca liczba zachorowań na nowotwór wymaga natychmiastowych działań edukacyjnych. Dlatego w tegorocznej edycji biegu chcemy zwrócić uwagę uczestników na znaczenie profilaktyki i wczesnego rozpoznawania objawów chorób nowotworowych u dzieci.
W tym celu planujemy wydanie broszury edukacyjnej związanej z profilaktyką nowotworową u dzieci, a także u mam (nowotwór piersi). Książeczkę opracowujemy we współpracy z pracownikami Śląskiego Hospicjum dla dzieci „Świetlikowo” oraz Fundacją Zdążyć przed Rakiem. Nasz plan na kolejne edycje biegu to m.in. zaproszenie na bieg Ambulansu Fundacji Ronalda McDonalda posiadającego dwa gabinety USG umożliwiające przeprowadzenie profilaktycznych badań przesiewowych wśród dzieci. Świętując 5-tą edycję biegu chcemy wyposażyć biegaczy w profesjonalny pakiet startowy w którym znajdzie się m.in. koszulka biegowa posiadająca elementy odblaskowe, które zwiększą widoczność biegaczy po zmroku i poprawią ich bezpieczeństwo podczas treningów.

Bieg każdorazowo gromadzi około 1500 uczestników – zarówno dorosłych jak i dzieci. 

Partnerzy: Nadleśnictwo Bielsko, Stowarzyszenie Motomikołaje, Fundacja Biegam bo lubię, Fundacja Przyjaźni We Girls, Fantom – Ratownictwo Medyczne, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
526