"Bezpieczne i Ekologiczne Wakacje"

Toruń

69 800

Status: Wniosek złożony

Stowarzyszenie "Integracja i Współpraca" w Toruniu - organizuje program prewencyjny "Bezpieczne i Ekologiczne Wakacje" skierowany głównie do dzieci i młodzieży na terenie całej Polski. 

„Bezpieczne i Ekologiczne Wakacje” to program realizowany od 10 lat na terenie całej Polski i obejmuje on organizację akcji w kilkunastu miejscowościach w okresie wakacyjnym. Realizacja projektu "Bezpieczne i Ekologiczne Wakacje" ma na celu przeciwdziałanie niebezpiecznym wypadkom drogowym, a także tym spowodowanym przez dzieci pozostawione bez opieki. Zwracamy uwagę na konieczność edukowania społeczeństwa z zakresu udzielania pierwszej pomocy, ratującej często zdrowie, a nawet życie człowieka do momentu przybycia służb ratunkowych.

Pouczamy dorosłych jak czuwać nad tym, aby uchronić dzieci przed alkoholem i środkami odurzającymi. Uczulamy rodziców i dziadków na konieczność zorganizowania odpowiednio spędzanego czasu wolnego i odpowiedniej opieki dla dzieci w okresie wakacyjnym. Promujemy zdrowy styl życia i szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

W ramach współpracy z PZU przy akcji prewencyjnej „Pomoc To Moc” chcielibyśmy kontynuować naszą
akcję w kolejnych lokalizacjach w sierpniu i wrześniu 2018 roku. Będziemy przeprowadzali dla uczestników naszej akcji szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy, będa pokazy oraz symulacje wypadków drogowych zorganizowane we współppracy z Policją i Strażą Pożarną, chcemy edukować o odpowiednim zabezpieczeniu miejsca wypadku do momentu przybycia służb ratunkowych.

Podczas każdej akcji odbędą się także gry i zabawy edukacyjne dla najmłodszych uczestników oraz mini spektakle teatralne dotyczące przestrzegania zasad bezpieczeństwa, ekologii, profilaktyki zdrowotnej.

W ramach tegorocznego programu podjęliśmy współpracę ze Światowym Centrum Słuchu, dzięki czemu uczestnicy akcji "Bezpiecznych i Ekologicznych Wakacji" będą mieli możliwość bezpłatnego przebadania swojego stanu zdrowia i fachowej konsultacji w mobilnym ambulatorium.


Celem „Bezpiecznych i Ekologicznych Wakacji” jest:
- wykształcenie prawidłowych nawyków, zachowań i postaw w sytuacjach zagrażających
bezpieczeństwu,
- nabycie i udoskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy i właściwego posługiwania
się apteczką medyczną,
- nabycie umiejętności zabezpieczenia miejsca wypadku do momentu przybycia na miejsce
odpowiednich służb ratunkowych,
- pobudzanie do aktywności fizycznej,
- prowadzenie zdrowego stylu życia,
- ocieplenie relacji pomiędzy społeczeństwem a służbami mundurowymi,
- ograniczenie wypadków i niebezpiecznych sytuacji z udziałem dzieci i młodzieży

 
„Bezpieczne i Ekologiczne Wakacje” skierowane są głównie do dzieci i młodzieży, które
aktywnie uczestniczą w programie prewencyjnym. Zaangażowani także są rodzice i często dziadkowie. Projekty umożliwia rodzicom i dziadkom pogłębianie umiejętności jak skutecznie uczyć
dzieci bezpiecznych zachowań, nawyków zdrowego stylu życia, jak kształtować u nich
umiejętności podejmowania decyzji w warunkach życia dnia codziennego i w sytuacjach
nadzwyczajnych. Program „Bezpieczne i Ekologiczne Wakacje” angażuje nie tylko
mieszkańców, ale także samorząd, kadrę nauczycielską i służby mundurowe. 

Organizacja akcji „Bezpieczne i Ekologiczne Wakacje” sierpień-wrzesień 2018 w takich
miejscowościach jak:
1. Toruń
2. Golub-Dobrzyń
3. Lubicz
4. Kowalewo Pomorskie
5. Chełmża
6. Łódź
7. Łańcut
8. Rypin
9. Lipno
10. Chełmno

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
343