"Dzień Sportu na Orliku"

Puck

99 000

Status: Wniosek złożony

Fundacja Orły Sportu - organizuje ogólnopolską akcję sportową na Orliku 9 września 2018 na terenie 16 województw. 

Chcemy, aby wspólnym dziełem animatorów, samorządów, organizacji sportowych oraz Fundacji Orły Sportu okres powakacyjny rozpoczął się dla uczniów aktywnie poprzez organizację "Dnia Sportu na Orliku" w dniu 9 września 2018.


„Dzień Sportu na Orliku” to impreza ogólnopolska, międzypokoleniowa impreza realizowana na terenie miast i gmin w 16 województwach Polski. Chcemy kontynuować współorganizowaną w roku 2017 pierwszą edycję "Dnia Sportu na Orliku" oraz dołożymy wszelkich starań, aby stała się cykliczną, integracyjną i rekreacyjną rodzinną imprezą sportową, rozgrywaną z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.

Planujemy, aby zajęcia zostały przeprowadzone w atrakcyjny sposób zarówno dla dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym seniorów) tak, aby impreza mogła spełnić swoją rolę, to jest integrować pokolenia poprzez sport. Impreza zostanie przeprowadzona na 500 Orlikach, będących uczestnikami programu „Lokalny Animator Sportu” w ramach ministerialnego Programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Szacowana liczba uczestników to ok. 50 000 osób: zarówno dzieci i młodzież. „Dzień Sportu na Orliku” stanie się również promocją lokalnych klubów sportowych, dlatego w inicjatywę zaangażowane zostaną kluby sportowe uczestniczące w programie Ministerstwa Sportu i Turystyki „Klub” oraz pozostałe lokalne organizacje sportowe współpracujące z lokalnymi animatorami sportu.

Rekrutacja orlików, na których będzie realizowany „Dzień sportu na Orliku” odbywa się za pośrednictwem opracowanego systemu zgłoszeń. Zakwalifikowanych zostanie 500 orlików uczestniczących w projekcie Lokalny Animator Sportu w 2018. Rekrutacja drogą elektroniczną rozpoczęła się 1 marca 2018 za pośrednictwem formularza google docs dostępnego na stronie www.orlysportu.pl/rekrutacja-dzien-sportu.pl umożliwiającym łatwe i intuicyjne dokonanie zgłoszenia.

Opracowany system zgłoszeń umożliwia prostą lokalizację uczestniczących w projekcie orlików oraz zapewni sprawne zarządzanie projektem. Informacja o przeprowadzanej rekrutacji zostanie opublikowana na stronie www.orlysportu.pl, portalach społecznościowych Facebook i Twitter oraz za pośrednictwem systemu wysyłkowego Freshmail.

O zakwalifikowaniu się do projektu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Zaplanowane są gry o charakterze międzypokoleniowym:

•    „Podwórkowe Gry i Zabawy Naszych Dziadków”: które zapewnią zaangażowanie osób starszych i seniorów np. gra w klasy, kółko i krzyżyk z podziałem drużynowym, gra w głuchy telefon, gra papier-nożyce-kamień, gra w zbijaka;
•    Gra w berka (berek z podaniem, berek z pozycją ochronną
•    Gra w piłka parzy
•    Gra w kolory
•    Przeciąganie liny
•    Gry zespołowe wykorzystujące zasady slalomu np. slalom z piłką
•    Sztafety z przeszkodami

W ramach projektu zostanie zaangażowanych 100 wolontariuszy, zrekrutowanych bezpośrednio przez Lokalnych Animatorów Sportu, do wsparcia organizacyjno-technicznego podczas imprezy „Dzień Sportu na Orliku”.

 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
343