Zapobieganie wadom postawy, chorobom układu kostnego, mięśniowego i krążeniowego

Zaczernie

15 507

Status: Zrealizowane

FUNDACJA NA RZECZ PROMOCJI NAUKI I KULTURY KOKOROE - planuje przeprowadzić innowacyjne zajęcia z zakresu profilaktyki alternatywnej, nakierowane na zapobieganie wadom postawy, chorobom układu kostnego, mięśniowego i krążeniowego. 

Fundacja Kokoroe przeprowadziła wstępny wywiad środowiskowy i od września rozpoczęła prowadzenie niewielkiej grupy treningowej dla dzieci z Zaczernia i Rzeszowa oraz dla dorosłych z Rzeszowa. Posiadany przez nas sprzęt sportowy zaczyna jednak być niewystarczający.
Z dostępnych obecnie danych wynika, iż częstotliwość występowania wad postawy waha się od 30 do 60%. Największe ryzyko powstania nieprawidłowej postawy ciała występuje w okresie szybkiego tempa wzrostu, czyli między 5 a 7 rokiem życia, oraz w okresie dojrzewania. Wadom postawy sprzyja fakt, iż dzieci wiele godzin poświęcają zarówno książkom, jak również sprzętom multimedialnym. Konsekwencją wad postawy są zaburzenia motoryki ruchowej. Niezbędny jest zatem program wprowadzający dużą ilość ćwiczeń rozciągających, poprawiających ruchowość stawów, wzmacniających i stabilizujących. 
U młodych ludzi rozwój motoryczny dopiero kształtuje się, jednak musimy mieć świadomość, że bez odpowiednich zajęć ruchowych rozwój ten może zostać zaburzony. W świecie multimedialnego obrazu trudno jest jednak zainteresować młodych ludzi sportem, dlatego potrzebna jest innowacja, zaprezentowanie nowej dyscypliny która będzie nie tylko motywacją do aktywnego spędzenia wolnego czasu, ale również będzie stanowić podwaliny pod rozwój wszystkich partii ciała i korekcję ewentualnych wad postawy. Ponieważ trening sztuk walki nie jest wyłącznie treningiem typu kardio możliwe jest przeprowadzenie 90 min. zajęć, aby dzieci w maksymalny sposób mogły wykorzystywać potencjał płynący z ćwiczeń w grupie. 
W przypadku osób dorosłych należy zwrócić uwagę na całe spektrum chorób cywilizacyjnych, a zwłaszcza czynniki chorobotwórcze takie jak brak aktywności fizycznej, brak odpowiedniej diety, prowadzenie siedzącego trybu życia, zwiększona podatność na stres. Zabiegi profilaktyczne w systematycznych treningów powinny mieć na celu przede wszystkim pracę nad zmianą filozofii życiowej tj. wypracowanie zdrowych nawyków rozładowania napięcia poprzez sport, jak również świadomych zmian zachowań które zapobiegną, zastąpią lub wspomogą leczenie. Trening prowadzony w grupie posiada przewagę nad zajęciami w klubach fitness - uczestnicy wzajemnie się motywują, tworzą się między nimi więzy przyjaźni przez co sam trening jest nie tylko aktywnością fizyczną ale wydarzeniem o charakterze socjalizacyjnym przez co redukuje stres. 
Fundacja Kokoroe jest jedyną organizacją w Polsce mającą uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia treningów w zakresie Nihon Jujutsu. Innowacyjność dyscypliny niezwykle przyciąga umożliwiając nie tylko promocję zdrowego stylu życia, ale również korekcję wad postawy, redukcję nadwagi, stresu. 


 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
529