„Bezpieczeństwo dzieci na nieoświetlonych wiejskich drogach”

Kańczuga

10 000

Status: Zrealizowane

Fundacja "Tradycyjna Zagroda" - organizuje edukacyjne warsztaty dot. bezpiecznego poruszania się po zmroku pieszych, zachowania bezpiecznej prędkości oraz kształtowania umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy.  

Projekt jest całościowym ujęciem edukacji dzieci na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza na nieoświetlonych drogach pozbawionych ciągów pieszych. Skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych z terenów wiejskich Podgórza Dynowskiego. Podejmuje on zagadnienia istotne dla zdrowia i życia młodego uczestnika ruchu drogowego zarówno z perspektywy pieszego, jak również pasażera środka komunikacji. 
Zajęcia edukacyjne realizowane w ramach projektu w formie warsztatowej łączą elementy edukacji dot. bezpiecznego poruszania się w terenie zabudowanym i niezabudowanym z praktycznymi ćwiczeniami udzielania pierwszej pomocy. 

Projekt adresowany jest do 300-375-ciu uczniów z klas I-V ze szkół z terenów gmin wiejskich Pogórza Dynowskiego.
Uczestnicy zajęć zostaną wyposażeni w elementy odblaskowe oraz foldery dot. bezpiecznego poruszania po drogach. Otrzymają je w formie listu pisanego niejako przez dziecko.

Warsztat: „Wolniej i widoczniej… dla wszystkich bezpieczniej” - podczas warsztatu uczestnicy w małych grupach wypracują bezpieczne zasady poruszania się w ruchu drogowym (zarówno będąc pieszym uczestnikiem ruchu drogowego, jak i pasażerem pojazdu). Wypracowane zasady zostaną wspólnie omówione przez każdą grupę i wspólnie utworzony zostanie katalog dobrych praktyk bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Szczególnie omówione zostaną kwestie bezpiecznej prędkości (w tym możliwości wpłynięcia na kierowcę o zachowanie odpowiedniej do warunków prędkości) oraz widoczności w ruchu pieszym (w bezpiecznym przemieszczaniu się po zmroku na nieoświetlonych drogach pozbawionych chodnika). 

Warsztat: „Podejdź, sprawdź, zawiadom, reanimuj” - warsztat ten wyposaży każdego z uczestników zajęć w podstawowe umiejętności z zasad udzielania pierwszej pomocy. Ćwiczenia prowadzone będą na fantomie „Ambu Sam” z użyciem jednorazowych worków (zabezpieczających uczestników zajęć przed zakażaniami krzyżowymi chorobami np. górnych dróg oddechowych). Nauka zasad reanimacji poprzedzona zostanie kształtowaniem prawidłowych zachowań: podjęcie czynności sprawdzających, zawiadomienie służb i przystąpienie do udzielania pomocy. 

Zajęcia te mają również rozwijać wrażliwość na udzielanie pomocy i pomoc osobom poszkodowanym oraz wzmacniać kształtowanie odpowiedzialnych postaw obywatelskich.
 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
529