"ZDROWY I BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY- EMERYCI DZIECIOM"

Małogoszcz

9 750

Status: Zrealizowane

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW "SENIOR" - organizuje wydarzenie skierowane do lokalnej społeczności w celu propagowania zdrowego i aktywnego trybu życia oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

Od 2016 roku Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów "Senior" ma swoją siedzibę w Domu Kultury w Małogoszczu. W związku z tym Stowarzyszenie wychodzi z inicjatywą aby wspólnie z gospodarzem budynku zorganizować 1 września 2018 roku piknik rodzinny dla dzieci i młodzieży pt. "ZDROWY I BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY- EMERYCI DZIECIOM".

W ramach działania planujemy aby odbyły się:
- pokaz pierwszej pomocy
- znakowanie rowerów
- możliwość wyrobienia karty rowerowej
- pokaz bezpiecznego poruszania się rowerem w zorganizowanym miasteczku rowerowym
- spotkanie z OSP Małogoszcz
- zwiedzanie wozu strażackiego
- konkursy wiedzy o bezpieczeństwie na drodze
- pokaz tresury psa policyjnego
Imprezie towarzyszyć będą:
- występy dzieci i młodzieży oraz promocja zajęć artystycznych w Domu Kultury Małogoszcz jako alternatywa bezpiecznego spędzania wolnego czasu
- profilaktyczny spektakl " To największe jest szaleństwo nie znać słowa bezpieczeństwo"
- teatr Maska

Dzięki temu spotkaniu my jako emeryci chcemy aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu osobowości kolejnych pokoleń. Impreza ma na celu pokazanie najmłodszym jakie czyhają niebezpieczeństwa w ich codziennej drodze do szkoły i ze szkoły i jak sobie z nimi radzić. Zadaniem Stowarzyszenia "SENIOR" jest zorganizowanie wydarzenia skierowanego do lokalnej społeczności aby uświadomić jak ważne jest bezpieczeństwo, zdrowy i aktywny tryb życia, przez co przyczyni się do podniesienia świadomości oraz poszerzy wiedzę w tym zakresie.

Piknik jest również okazją zacieśnienia współpracy naszego Stowarzyszenia "SENIOR" z rożnymi środowiskami lokalnymi, kulturowymi i wiekowymi, co mamy nadzieje w przyszłości zaowocuje dłuższą współpracą oraz zaangażowaniem większej ilości lokalnych emerytów, rencistów oraz osób niepełnosprawnych w wydarzenia organizowane na terenie gminy.
W ramach pomocy chcielibyśmy zakupić przedmioty, które umożliwią w przyszłości organizowanie pokazów pierwszej pomocy i zajęć pozalekcyjnych dla miejscowych dzieci i młodzieży. 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
529