Piknik Rodzinny "Stale Razem"

Jaworzno

25 000

Status: Wniosek złożony

Ratownik Górniczy Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Szkoła Podstawowa nr 17 w Jaworznie organizuje Piknik Rodzinny "Stale Razem".

Po raz szósty Fundacja oraz Szkoła Podstawowa nr 17 w Jaworznie organizuje Piknik Rodzinny "Stale Razem".

W tym roku chcemy skupić działania na bezpieczeństwie i zdrowiu rodziny.

Planujemy zorganizować działania w ramach:
- profilaktyki przeciwpożarowej - pokazy Straży Pożarnej;
- konkursu "Zostań ratownikiem medycznym" - pierwsza pomoc;
- bezpieczeństwa nad wodą - pogadanka i pokaz ratownika wodnego;
- "Pij świeże soki"- propagowanie zdrowej żywności;
- konkurs "Master Chef" - propagowanie zdrowej żywności, rodzinne wykonywanie zdrowych kanapek;
- aerobic- zdrowy styl życia, wspólne ćwiczenia na świeżym powietrzu;
- bezpieczeństwo na drodze - pogadanka i pokazy policji;
- "Mini rajd rowerowy" - sprawdzenie znajomości znaków drogowych i właściwe zachowanie podczas jazdy rowerem;
- profilaktyka zdrowotna - prelekcja i właściwy sposób wyciągania kleszczy- pokaz przeprowadzony przez wykwalifikowaną pielęgniarkę;
- pomiar ciśnienia i tętna - profilaktyka choroby nadciśnieniowej oraz chorób układu krążenia.

Chcielibyśmy zorganizować pokazy, wystawy, gry i zabawy związane głównie z bezpieczeństwem i zdrowym żywieniem. Zaplanowaliśmy liczne konkursy, a pomoc finansowa umożliwi nam zakup nagród i produktów potrzebnych do przeprowadzenia lokalnej imprezy środowiskowej, łączącej lokalną społeczność. Uważamy, że wydarzenie adresowane do mieszkańców lokalnej społeczności dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia rodziny przyczyni się do podniesienia świadomości w tych obszarach i w przyszłości zapobiegnie przykrym zdarzeniom i ich skutkom a przy okazji zintegruje różne środowiska i grupy społeczne. 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
343