Kampania edukacyjna WŁĄCZ MYŚLENIE

Bielsko-Biała

30 000

Status: Wniosek złożony

Stowarzyszenie ECODRIVE - organizuje kampanię edukacyjną WŁĄCZ MYŚLENIE.

Kampania edukacyjna WŁĄCZ MYŚLENIE, której celem jest popularyzacja zagadnień korytarza ratunkowego jako podstawowego elementu pierwszej pomocy uczestników ruchu drogowego.

Celem projektu jest nauka zachowań uczestników ruchu drogowego ułatwiających przejazd pojazdów uprzywilejowanych. Projekt kierowany jest do środowiska oświaty: nauczycieli oraz uczniów. W ramach projektu planuje się organizację: strony internetowej, konferencji, elearningu, warsztatów dla nauczycieli, konkursów dla uczniów, wydruk ulotek i zakup materiałów promocyjnych (wywieszki zapachowe, opaski silikonowe i opaski odblaskowe).

W toku prac realizacyjnych z zakresu edukacji, zespół realizacyjny napotkał się z problemem bardzo niskiej świadomości na temat zasad postępowania względem pojazdów uprzywilejowanych. Dodatkowo ogólnopolska akcja strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej Ujazd Górny, która prezentowała filmiki z dojazdu do zdarzeń drogowych wskazuje jednoznacznie na konieczność natychmiastowego działania w stronę podnoszenia świadomości i nauki zachowań ułatwiających przejazd pojazdów uprzywilejowanych - dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego.

Na dzień złożenia wniosku partnerami działania są: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Śląski Kurator Oświaty w Katowicach, OSP Ujazd Górny, Ambasada Szwecji w Warszawie, Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
343