Piknik rodzinny dla mieszkańców

Glinojeck

45 000

Status: Wniosek złożony

Miejski Klub Sportowy Kryształ - organizuje piknik rodzinny dla mieszkańców gminy, na którym propagowany będzie zdrowy tryb życia oraz zamiłowanie do sportu.

Miejski Klub Sportowy Kryształ działa w Gminie Glinojeck od 65 lat. W tym roku Klub obchodzi swoje 65-lecie istnienia i w związku z tym zarząd planuje zorganizować piknik rodzinny dla mieszkańców gminy Glinojeck i gmin ościennych w ramach, którego propagowane będą zdrowy tryb życia oraz zamiłowanie do sportu.

W okolicy brakuje inicjatyw zachęcających mieszkańców do uprawiania sportu i dbania o zdrowy trybu życia. 

W ramach pikniku chcemy zorganizować zawody sportowe, konkursy dla rodzin i indywidualne. Zorganizujemy mecz zawodników Miejskiego Klubu Sportowego Kryształ. Dzięki zabawie połączonej z zajęciami sportowymi, zachęcić chcemy dzieci i młodzież do zdrowego i aktywnego prowadzenia stylu życia. Mieszkańców będziemy zachęcać do uprawiania sportu.

W ramach organizacji imprezy zapewnimy konsultacje ze specjalistami ds. zdrowego żywienia  i ds. ruchu fizycznego. Uczestnikom imprezy chcielibyśmy zaproponować pomysły na przygotowanie zdrowego posiłku.

W naszej gminie mieszkańcy mniejszych miejscowości nie mają możliwości aktywnego spędzania czasu. Obecnie, dzieci i młodzież, najczęściej czas wolny spędzają przed komputerem. Nasza akcja miałaby na celu poprzez zabawę zmobilizować dzieci do ruchu fizycznego na świeżym powietrzu. Spotkanie mieszkańców pozwoli na zacieśnienie regionalnych więzi oraz lepsze zapoznanie się z problemem społecznym jakim jest brak ruchu fizycznego już od dziecka.

W ramach pikniku planujemy zorganizować pokazy z pierwszej pomocy by zapewnić choć minimum wiedzy w tym zakresie. W okolicach Glinojecka brakuje tego typu inicjatyw społecznych. 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
343