Poprawa bezpieczeństwa i integracja społeczności lokalnej

Wojnowice

18 000

Status: W realizacji

Ochotnicza Straż Pożarna Wojnowice - organizuje darmowe kursy pierwszej pomocy.

Jesteśmy małą jednostką OSP Wojnowice w powiecie Raciborskim. Miejscowość liczy około 1200 mieszkańców w tym wioska i dwa osiedla. Posiadamy dosyć liczną grupę członków ochotników ponad 55 osób w tym 22 czynnych gotowych do udziału w akcjach jak i dwóch ratowników medycznych. Nasze dotychczasowe relacje ze społecznością wiejską i innymi organizacjami układają się bardzo dobrze. Zarząd OSP poparł pomysł na przeprowadzenie darmowych kursów" pierwszej pomocy" dla strażaków jak i pozostałych chętnych mieszkańców naszej społeczności w różnym przedziale wiekowym tj. od juniorów po seniorów. To poprawi bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Chcemy pozyskać środki finansowe na zakup defibrylatora AED i ulokować go w bezpiecznym miejscu na dużym osiedlu. Ponadto bardzo potrzebujemy:
- cztery radiotelefony, które zastąpią nam stare już wysłużone
- drabinę aluminiową, która zastąpiłaby stare drewniane.
To wszystko bardzo poprawiłoby bezpieczeństwo i zwiększyło zakres udzielanej pomocy w różnych zdarzeniach.

 

Podobne inicjatywy

Parkrun Polska

Parkrun Polska

Gdynia

Status: Zrealizowane

40 000 zł
132
Tablica Życia

Tablica Życia - bezpieczne korzystanie z akwenów wodnych

Katowice

Status: Zrealizowane

35 000 zł
138
Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt ratowniczy

Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej

Pluskowęsy

Status: Zrealizowane

5 000 zł
113