Wyspecjalizowane wsparcie terapeutyczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD)

Ropczyce

6 344

Status: W realizacji


Stowarzyszenie „Podaruj Dzieciom Uśmiech” - organizacja zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w celu poprawy jakości funkcjonowania dzieci i ich rodziców w różnorakiej niepełnosprawności.

Projekt będzie realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD). Dzieci objęte tą formą wsparcia z racji różnorakich niepełnosprawności sprzężonych wymagają wyspecjalizowanego wsparcia terapeutycznego.

Dbając o rozwój społeczny i umiejętności funkcjonowania w środowisku lokalnym innowacyjnym działaniem w ramach WWRD są zajęcia na basenie, dogoterapia oraz zajęcia grupowe połączone grupą wsparcia dla rodziców. Aby zwiększyć zakres terapii chcemy doposażyć zaplecze terapeutyczne w niezbędny sprzęt.

Harmonogram działań:
- zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć,
- organizacja zajęć – grupowych i otwartych dla dzieci objętych wsparciem z zakresu WWRD, zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu,
- 20 godz. – prowadzenia poradnictwa w całym okresie projektu, prowadzenie poradnictwa i diagnostyki - ambulatorium,
- 20 godz. zajęć w całym okresie projektu, prowadzenie zajęć z logorytmiki,
- 20 godz. zajęć w całym okresie projektu, prowadzenie zajęć z dogoterapii. 

W ramach planowanego efektu działań informacje o realizacji przedsięwzięcia zostaną umieszczone na stronie internetowej SOSW w Ropczycach, stronie Starostwa Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego oraz na portalu społecznościowym Facebook – profil Szkoły. Ponadto w prasie lokalnej oraz telewizji miejskiej Sędziszów Młp. ukarze się informacja o realizacji projektu oraz jego celowości. Ponadto podczas zajęć z dziećmi będziemy informować rodziców o potrzebie udziału w zajęciach w celu poprawy jakości funkcjonowania ich dzieci. Kolejnym planowanym efektem naszych działań jest dotarcie do jak największej liczby osób borykających się z problemem niepełnosprawności w swoich rodzinach.
 

Podobne inicjatywy

Parkrun Polska

Parkrun Polska

Gdynia

Status: Zrealizowane

40 000 zł
132
Tablica Życia

Tablica Życia - bezpieczne korzystanie z akwenów wodnych

Katowice

Status: Zrealizowane

35 000 zł
138
Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt ratowniczy

Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej

Pluskowęsy

Status: Zrealizowane

5 000 zł
113