„Tydzień Godnego Porodu”

Warszawa

10 000

Status: Zrealizowane

Fundacja Rodzić po Ludzku - działa na rzecz kobiet w ciąży i matek małych dzieci. 

W ramach akcji prewencyjnej „Zdrowa i bezpieczna rodzina” planujemy zorganizować „Tydzień Godnego Porodu” – ogólnopolskie wydarzenie, w ramach którego lokalni działacze (położne, lekarze, doule) w różnych miastach Polski zorganizują wydarzenia dla kobiet informujące o zapisach Standardów Opieki Okołoporodowej (Rozporządzenie Ministra Zdrowia) poszerzające świadomość matek i ojców w zakresie ich praw. Wszyscy zaangażowani w projekt zostaną przeszkoleni – wezmą udział w specjalnie przygotowanym webinarium. Otrzymają wiedzę na temat zapisów rozporządzenia wraz z opracowaną prezentacją dla kobiet, potrzebne materiały kampanijne (informacje prasowe i materiały graficzne). Dzięki temu będą mogli zorganizować wydarzenie w swoim mieście w dowolnym dniu w trakcie jednego tygodnia. Planowany termin wydarzenia maj-czerwiec 2018.

Pierwszy Tydzień Godnego Porodu odbył się w 2016 roku. Kampania cieszyła się ogromnym zainteresowaniem kobiet i odbiła dużym echem w mediach zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich. W wydarzeniu wzięło wówczas udział ponad 100 lokalnych działaczy. Odbyły się 132 spotkania lokalne w 52 miastach w całej Polsce, w których uczestniczyło ponad 2,5 tys. kobiet. W mediach pojawiło się 156 artykułów na temat wydarzenia.

Fundacja Rodzić po Ludzku działa na rzecz kobiet w ciąży i matek małych dzieci. Naszym celem jest, aby każda kobieta mogła urodzić swoje dziecko w godnych warunkach, otoczona szacunkiem oraz troskliwą i uważną opieką personelu. Badania naukowe dowodzą, że sposób, w jaki przychodzimy na świat decyduje o naszym przyszłym zdrowiu. Stąd jakość i dostępność opieki okołoporodowej przekłada się na zdrowie całego społeczeństwa oraz wskaźniki demograficzne. Opieką okołoporodową w Polsce objętych jest ok. 400 000 kobiet rocznie. Z naszych badań wynika, ze niewiele kobiet posiada wiedzę na temat fizjologii porodu, karmienia piersią, opieki nad dzieckiem, praw pacjenta, czy zapisach Standardów Opieki Okołoporodowej. Wiedza ta ma wpływ na podejmowane decyzje i przekłada się na stan zdrowia. Edukacja przedporodowa wpływa na takie wskaźniki medyczne jak: porody wcześniacze, depresja poporodowa i medykalizacja porodu, a co za tym idzie liczba składanych skarg. Niestety w Polsce ograniczony jest dostęp do szkół rodzenia, w niewielu miastach w Polsce szkoły rodzenia finansowane są z budżetu miasta, kobiety nie znają i nie korzystają z edukacji u położnych. Konieczne są oddolne inicjatywy lokalne, których celem jest przekazywanie rodzicom wiedzy, wspieranie ich w początkach rodzicielstwa.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
529