Organizacja pikniku sportowego

Warszawa

12 000

Status: Zrealizowane

Klub Sportowy Gimnastyki Artystycznej Legion Warszawa - organizacja pikniku sportowego mającego na celu popularyzację zdrowego trybu życia poprzez uprawianie sportu i prawidłowe żywienie oraz szerzenie kultury fizycznej jako formy wspólnego spędzania czasu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Celem wydarzenia jest promocja sportów gimnastycznych, jako doskonałego sposobu na zapewnienie prawidłowego rozwoju dzieci oraz na poprawienie stanu zdrowia i sprawności dla osób w każdym wieku. Jest to kolejna edycja imprezy i tak jak w latach poprzednich, podczas wydarzenia odbędą się liczne pokazy grup zawodniczych w tym Kadrowiczek Narodowych oraz warsztaty, zabawy i konkursy z nagrodami mające na celu zachęcenie rodzin do wspólnej aktywności. Wszyscy uczestnicy pokazów i konkursów zostaną nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami. We współpracy z dietetykiem prowadzona będzie również akcja promująca zasady zdrowego żywienia. Przewidziana jest także atrakcja w postaci Fotobudki z akcesoriami związanymi ze zdrowym trybem życia. W poprzedniej edycji udział wzięło ponad 1500 osób, w tym roku szacujemy ilość na ok. 2000 osób. Promocja wydarzenia to zaproszenia, plakaty w placówkach oświaty, informacje na stronie internetowej, profilach Social Media organizatora oraz firm współpracujących.

Potrzeba organizacji tego typu wydarzeń wynika przede wszystkim z pogarszającego się stanu zdrowia społeczeństwa a w szczególności dzieci i młodzieży. Jak pokazują badania przeprowadzone w 588 polskich szkołach, głównymi przyczynami złego stanu zdrowia wśród młodzieży są: wady postawy, alergie, nadwaga i otyłość. Wymienione przypadłości w znacznej mierze wynikają ze zbyt małej ilości ruchu oraz złej diety w życiu codziennym. Dzieci i młodzież coraz mniej czasu poświęcają na aktywność fizyczną, zastępując ją czasem spędzonym przy komputerach, telefonach oraz telewizji. Zdrowe naturalne produkty zaś coraz częściej zastępowane są wysoko przetworzonym , bogatym w cukry i niezdrowe tłuszcze “śmieciowym” jedzeniem. Problem zbyt małej ilości ruchu nie dotyczy jednak jedynie najmłodszych, wśród osób dorosłych i starszych również występuje i ma on bezpośrednie przełożenie na następne pokolenia. Celem organizacji pikniku jest promowanie zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania czasu, zachęcenie do wspólnego rodzinnego uprawiania sportu osób dorosłych i dzieci, popularyzacja dyscyplin gimnastycznych jako wspierających prawidłowy rozwój u dzieci i młodzieży oraz poprawiających stan zdrowia u dorosłych. Piknik będzie również świetną okazją do wspólnego spędzenia czasu dla całych rodzin.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
529