Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży korzystających z sieci Internet, cyberbezpieczeństwo

Bielsko-Biała

33 500

Status: W realizacji

Stowarzyszenie POLSKA-ŚWIAT - poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z sieci Internet oraz nowoczesnych technologii, problematyka cyberbezpieczeństwa, kształtowanie prawidłowych postaw i nawyków w cyberprzestrzeni. 

Turniej oraz warsztaty mające na celu: poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z sieci Internet oraz nowoczesnych technologii, zainteresowanie uczniów problematyką cyberbezpieczeństwa, przekazanie informacji dotyczących właściwych zachowań w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu podczas korzystania z sieci Internet i nowoczesnych technologii, podniesienie świadomości w sferze obywatelskiej, naukę elementów budowy komputerów, propagowanie sprawności fizycznej.

Działania w projekcie będą kierowane do uczestników i społeczności lokalnej za pośrednictwem: angażowania w przebieg turnieju, warsztatów na terenie szkół i w formie e-learningu, za pośrednictwem mediów tradycyjnych oraz Internetu: strona www, profil facebook. Projekt ma na celu podniesienie świadomości zagrożeń w cyberprzestrzeni dzieci i młodzieży z terenu województwa śląskiego, zmniejszenie liczby zdarzeń niebezpiecznych w cyberprzestrzeni, kształtowanie prawidłowych postaw i nawyków dla podniesienia bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii i sieci Internet, zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie ochrony zdrowia i życia w cyberprzestrzeni. Projekt ma charakter cykliczny i służy wsparciu edukacji systemowej z zakresu bezpieczeństwa w sieci obywateli korzystających z nowych technologii.


Za sprawą planowanych partnerstw zakłada się, że w projekcie weźmie udział min 2000 uczestników z terenu woj. śląskiego (nie licząc odbiorców działań PR).

W ramach turnieju zorganizowane zostanie seminarium dla nauczycieli, którego podsumowaniem będzie quiz dla uczestników – jako jedna z dyscyplin turnieju. Przewiduje się, że w turnieje weźmie udział minimum 25 drużyn, tj. min 125 uczestników z różnych szkół. Celem seminarium jest zwiększenie kompetencji nauczycieli i popularyzacja zagadnień cyberbezpieczeństwa w procesie edukacji szkolnej.

Partnerzy projektu:
Kuratorium Oświaty w Katowicach, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej, Politechnika Śląska, Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Skoczowie.

Podobne inicjatywy

Parkrun Polska

Parkrun Polska

Gdynia

Status: Zrealizowane

40 000 zł
132
Tablica Życia

Tablica Życia - bezpieczne korzystanie z akwenów wodnych

Katowice

Status: Zrealizowane

35 000 zł
138
Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt ratowniczy

Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej

Pluskowęsy

Status: Zrealizowane

5 000 zł
113