"Bezpieczne ogrzewanie - to proste zadanie!"

Lubicz, Ochotnicza Straż Pożarna w Rogówku

19 598

Status: Wniosek złożony

Ochotnicza Straż Pożarna w Rogówku pragnie zrealizować projekt, którego celem jest edukacja mieszkańców wsi Rogówko z zasad prewencji zatrucia czadem oraz udzielania pierwszej pomocy. W projekcie bezpośrednio weźmie udział 100 mieszkańców, a pośrednio 550 osób. Działanie będzie realizowane w listopadzie 2019 roku.

OSP chce wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa poprzez naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz uświadomienie roli wczesnej defibrylacji i prawidłowego wykorzystania AED, znajdującego się w remizie. By zaangażować mieszkańców i zachęcić ich do udziału w zajęciach, uczestnicy otrzymają czujniki czadu. Szkolenia przeprowadzone zostaną przez wykwalifikowanego instruktora – ratownika medycznego oraz strażaka z OSP Rogówko.

Wyposażenie straży pożarnej w sprzęt ochrony dróg oddechowych oraz profesjonalny detektor, umożliwi szybsze wykrycie oraz skuteczniejsze udzielenie pierwszej pomocy w przypadku zatrucia gazem. Zakup fantomu do nauki RKO u dzieci pozwoli na przeprowadzanie wewnętrznych szkoleń w pobliskich jednostkach OSP, aby móc udzielać pomocy na jeszcze bardziej zaawansowanym poziomie.


Cele projektu:

- poprawa bezpieczeństwa rodzin wsi Rogówko,
- zwiększenie świadomości zagrożenia, które niesie zatrucie tlenkiem węgla,

- umiejętne diagnozowanie zatrucia tlenkiem węgla,

- zapobieganie zatruciami tlenkiem węgla poprzez zastosowanie czujników czadu przez mieszkańców.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
529