Zapobieganie powstawaniu wypadków

Przemyśl, Rycerskie i Szpitalne Bractwo Św. Łazarza z Jerozolimy - Stowarzyszenie Katolickie

100 000

Status: W realizacji

Rycerskie i Szpitalne Bractwo Św. Łazarza z Jerozolimy - Stowarzyszenie Katolickie pragnie zwiększać bezpieczeństwo i zapobiegać powstawaniu wypadków ubezpieczeniowych oraz wpływać na zmniejszanie szkodowości ich następstw. 

Centrum Hospicyjno - Opiekuńcze BETANIA im. Św. Łazarza, powstające w Przemyślu, z inicjatywy Rycerskiego i Szpitalnego Bractwa św. Łazarza z Jerozolimy - Stowarzyszenie Katolickie, ma być ośrodkiem dla osób przewlekle i terminalnie chorych oraz stwarzać możliwości poprawy stanu zdrowia. 

Stowarzyszenie pragnie popularyzować wśród mieszkańców najprostsze formy aktywności fizycznej. Promować zdrowy styl życia, integrować mieszkańców, zaszczepiać ideę wolontariatu i ideę opiekuńczo - hospicyjną. 

Centrum Hospicyjno - Opiekuńcze planuje zamontować urządzenia przeciwpożarowe i zabezpieczyć przed zadymieniem klatki schodowe w czasie ewentualnego pożaru oraz wykonać instalację dozoru telewizyjnego, wykrywania pożaru i oddymiania klatek schodowych. Realizowane działanie ma chronić podopiecznych Centrum Hospicyjno - Opiekuńczego BETANIA, ich rodziny, pracujący personel i inne osoby współpracujące i działające na rzecz dobra wspólnego. 

 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
529