PKB: Przedsiębiorczość. Kapitał. Bezpieczeństwo

Dziewin, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości BIS - Believe in Success

40 590

Status: Wniosek złożony

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości BIS – Belive in Success pragnie zrealizować projekt edukacyjny, którego celem jest budowanie świadomości młodych ludzi w obszarze bezpieczeństwa finansowego. Akcja skierowana jest do uczniów szkół podstawowych z klas VII-VIII. Będzie trwała od listopada do grudnia 2019 roku.

Działanie będzie realizowane, we współpracy z WIMED, ABC Czepczyński oraz Grupą Nowy Styl. Projekt zostanie objęty patronatem Starosty Tarnowskiego oraz Wójta Gminy Gromnik.

W ramach projektu zrealizowany zostanie cykl spotkań edukacyjnych dla młodzieży. Tematyka warsztatów będzie koncentrować się na zagadnieniach z zakresu finansów, ubezpieczeń, przedsiębiorczości, planowania budżetu oraz związanych z nimi kompetencjach miękkich. 
 

Przykładowe tematy zajęć:

- Skąd biorą się pieniądze?
- Po co się ubezpieczać?
- Czym jest przedsiębiorczość, co to jest firma?
- Skąd biorą się oszczędności i na czym polega oszczędzanie?
- Jak oszczędzać i co to jest „finansowa poduszka bezpieczeństwa”?
- Co zrobić, gdy masz marzenia, a nie masz pieniędzy na ich realizację? 
- Jak doceniać siebie i swoje sukcesy?
- Czym jest determinacja i jak ją wyzwolić w sobie?
- Wiedza i doświadczenie kluczem do sukcesu
- Jak wytyczać cele i je realizować?
- Jak zwiększyć własną kreatywność?
- Jak oszacować ryzyko finansowe?
- Jako być liderem i przewodzić innym?
- Co to jest budżet domowy i jak planować finanse osobiste?

Podczas zajęć zastosowane zostaną nowatorskie metody pracy z uczniami 
z wykorzystaniem multimediów tj. burza mózgów, dyskusja, scenki rodzajowe, drama. W ramach projektu przewidziane są różne środki motywacyjne.

Jednym z elementów zachęcającym do podjęcia działań z zakresu aktywizacji finansowej wśród uczniów są specjalnie opracowane znaki motywacyjne. Każdy znak motywacyjny stanowić będzie integralną część omawianego zagadnienia.

W projekcie wykorzystane zostaną materiały edukacyjne i interaktywne narzędzia, które pomogą zrozumieć zarządzanie osobistymi finansami. Kluczowe dla rozwoju świadomości finansowej młodzieży będą także prelekcje i spotkania z polskimi przedsiębiorcami, którzy  będą opowiadać o swoim doświadczeniu. 

Moderatorzy poprowadzą cztery spotkania z uczniami w trybie 2-godzinnym uwzględniając część teoretyczną i praktyczną. Warsztaty z edukacji finansowej odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Jana Pawła II 11 w Gromniku.

Na zakończenie cyklu spotkań uczestnicy otrzymają Certyfikat Młodego Finansisty oraz praktyczny podręcznik, opisujący podstawy ekonomii pt. „Świat Pieniądza” Patrycji Krzanowskiej oraz  „Inspiracje i drogowskazy” Zdzisława Dąbczyńskiego.

Projekt zakłada:

- pozyskanie przez uczniów wiedzy z zakresu finansów osobistych, obejmującej m.in. zasady wydatkowania środków finansowych, odpowiedzialnego oszczędzania, zadłużania i tworzenia budżetu,
- nabycie przez uczniów podstawowych kompetencji w zakresie finansów, które pomogą im realizować własne potrzeby i marzenia,
- podanie skutecznych rozwiązań z zakresu finansów osobistych w celu poprawy stanu materialnego,
- rozwój poczucia własnej wartości, która umożliwia podejmowanie świadomych wyborów.

Cele projektu:

- nauka racjonalnego dysponowania środkami finansowymi,
- pogłębienie wiedzy dotyczącej przedsiębiorczości,
- nauka gospodarowania finansami osobistymi,
- budowanie bezpieczeństwa finansowego,
- rozpoznanie zagrożeń dla równowagi finansów osobistych, 
- planowanie wydatków i oszczędzanie,
- nauka o marketingu kreowanym przez rynek,
- budowanie postaw, które ułatwią unikania problemów finansowych, 
- rozwój  „inteligencji finansowej” wśród młodzieży,
- wiedza o finansach  jako fundamentem dostatniego życia,
- motywacja, determinacja i konsekwencja jako parametry przedsiębiorczości. 

Efektem projektu będzie zwiększenie świadomości finansowej i ubezpieczeniowej uczestników, nabycie praktycznych umiejętności negocjacyjnych oraz ukazanie różnorodnych form oszczędzania. Innowacyjne metody edukacyjne, doświadczenie oraz wiedza praktyczna wykładowców zapewnią ciekawy charakter prowadzonych zajęć. Dzięki temu uczniowie uzyskają przygotowanie do bezpiecznego i świadomego zarządzania swoim portfelem ubezpieczeniowym i finansowym.  

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
529