Śródmiejski Program Prewencyjny Dla Rodzin

Warszawa, Powiślańska Fundacja Społeczna

99 496

Status: W realizacji

Powiślańska Fundacja Społeczna planuje organizację zajęć edukacyjnych oraz interwencji kryzysowych dla rodzin o niskim statusie społecznym oraz intensywne i kompleksowe zajęcia dla dzieci z tych rodzin. Przeprowadzi grupowe zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z problemami emocjonalnymi oraz wsparcie psychologiczne dla rodzin zagrożonych przemocą, uzależnieniami, chorobami psychicznymi, w tym depresjami i samobójstwami.

Zadanie ma na celu prewencję problemów zdrowotnych i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców z warszawskiego Śródmieścia. Cykl warsztatów i spotkań odbędzie się od 1.09.2019 do 30.06.2020 roku.

 

Warsztaty zakładają cztery bloki tematyczne: 
- zajęcia prewencyjne dla dzieci z rodzin o niskim statusie społecznym, 
- zajęcia prewencyjne dla rodzin o niskim statusie społecznym, 
- zajęcia prewencyjne dla dzieci zagrożonych przemocą psychiczną lub fizyczną w swoim środowisku (szkoła, rodzina, rówieśnicy),
- konsultacje i wsparcie psychologiczne dla rodzin z problemami emocjonalnymi i wychowawczymi.

Pierwszy blok

Skierowany będzie do dzieci i młodzieży w wieku 5 -18 lat. Zajęcia będą odbywały się od września do czerwca, w dwóch grupach wiekowych. Przeprowadzone zostaną spotkania z psychologiem lub pedagogiem z zakresu prewencji zdrowia i bezpieczeństwa. 
Będą to:
- zajęcia sportowe poprawiające kondycję zdrowotną i uczące bezpiecznej rekreacji (treningi piłki nożnej, badmintona, siatkówki, koszykówki, nauka bezpiecznego korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych i placów do ćwiczeń parkour, nauka jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze, pływania),
- zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa na ulicy (przechodzenie przez jezdnię, jazda na rowerze, hulajnodze, desce, rolkach), w domu, w szkole, wobec nieznajomych (profilaktyka nadużyć i przestępczości wobec dzieci), praw dziecka,
- zajęcia edukacyjne oraz praktyczna nauka umiejętności z zakresu zdrowia i higieny (trening samoobrony, nauka pierwszej pomocy,
- zajęcia edukacyjne z zakresu zdrowego żywienia oraz praktyczna nauka umiejętności w postaci warsztatów kulinarnych,
- zajęcia profilaktyczne z zakresu uzależnień,
- zajęcia profilaktyczne z zakresu zdrowia psychicznego, podczas których dzieci zajmują się pracą nad problemami emocjonalnymi i problemami w zachowaniu,
- zajęcia z zakresu nauki komunikacji bez przemocy i mowy nienawiści.

Drugi blok 

Skierowany będzie do całych rodzin o niskim statusie społecznym. W jego ramach przeprowadzone zostaną zajęcia:
- warsztaty kulinarne z zakresu zdrowego odżywania, 
- grupowe spotkania i indywidualne konsultacje ze specjalistami z zakresu ochrony zdrowia (lekarz pediatra, internista, psychiatra, dietetyk, stomatolog),
- indywidualne spotkania z wychowawców z rodzinami dotyczące bezpieczeństwa w

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
529