Bezpieczna Rodzina

Trzciana, Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcianie

2 600

Status: W realizacji

Projekt polegać będzie na szkoleniach z pierwszej pomocy dla mieszkańców z terenu gminy Trzciana. Będą one organizowane raz w miesiącu, w szkołach lub remizie OSP. Kursy oparte będą na wykładach i symulowanych scenariuszach przy użyciu fantomów AED. Rozmowy z mieszkańcami uświadomiły, że potrzebują oni wiedzy z podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Planowane jest przeszkolenie 30 rodzin.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
529