Nie bądź obojętny - Ratuj!

Czachówek, Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa Czachówek

20 000

Status: Wniosek złożony

Ludzie boją się udzielania pierwszej pomocy i dlatego Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa Czachówek pragnie zmienić sposób myślenia wśród mieszkańców oraz pokazać, że życie ratuje się działaniem. 

Większość ludzi wychodzi z założenia, że udzielanie pomocy to sprawa ratownictwa medycznego. To fatalny błąd, ponieważ każda upływająca minuta zmniejsza szanse na przeżycie poszkodowanego. Udział w szkoleniach to jedyne skuteczne działanie, które sprawi, że w sytuacji zagrożenia będą w stanie udzielić pierwszej pomocy. Część praktyczna szkoleń, symulacje, pokazy to podstawa do prawidłowego postępowania z poszkodowanym, udzielenia mu pierwszej pomocy lub utrzymywania go przy życiu do momentu przybycia wykwalifikowanych służb ratunkowych.

Wnioskodawcy pragną, aby mieszkańcy zostali przeszkoleni i wiedzieli jak zachować się w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu. Szkolenia będą podzielone na grupy, by każda z nich miała możliwość wyrobienia odpowiednich nawyków w sytuacji zagrożenia.

Kursy podzielone zostaną na cztery tury: dla seniorów, dzieci, rodziców oraz dorosłych mieszkańców Czachówka.

Każdy powinien znać zasady pierwszej pomocy i umieć je zastosować w praktyce, gdyż w wielu przypadkach w oczekiwaniu na przyjazd pogotowia ratunkowego, można ocalić komuś życie lub zniwelować powikłania. Dlatego na tym szkoleniu uczestnicy poznają jak radzić sobie ze stresem oraz co robić w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. 

Stowarzyszenie chce zamontować defibrylator przy szkole - w monitorowanym miejscu, gdzie mieszkańcy spędzają aktywnie czas w gronie rodzinnym oraz znajomych. Przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa. 

Pomysłodawcy wierzą, że dzięki projektowi mieszkańcy w każdym wieku będą mogli podnieść swoją wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy, niebezpiecznych sytuacji oraz będą umieli pomóc osobie w zagrożeniu zdrowia lub życia.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
482