Uważne dziecko - bezpieczne dziecko!

Fundacja Między Uszami

Miejscowość

Kraków

Status

Wniosek złożony

Numer wniosku

6943/2019

Data publikacji

07.01.2020

Termin głosowania

08.01.2021

Oddanych głosów

222

Fundacja Między Uszami pragnie zadbać o bezpieczeństwo niepełnosprawnych mieszkańców poprzez wsparcie ich funkcji poznawczych. W tym celu chce stworzyć gabinet terapii Biofeedback EEG dla dzieci głuchych oraz posiadających trudności w mówieniu. Projekt będzie realizowany od lutego do grudnia 2020 roku.

Kwota wniosku:99 450 zł
Zagłosuj

Obecnie coraz więcej dzieci i młodzieży przejawia trudności z koncentracją i dłuższym skupieniem uwagi, co skutkuje problemami z myśleniem oraz zapamiętywaniem. Może to powodować trudności w nauce oraz sprawiać, że dzieci – przez swoją nieuwagę – będą podejmować zachowania niebezpieczne czy ryzykowne.
Wychodząc naprzeciw wyżej opisanym trudnościom, Fundacja Między Uszami planuje stworzyć gabinet terapii Biofeedback EEG. Tego typu leczenie wykorzystuje właściwości ludzkiego mózgu, generującego różne zakresy fal elektromagnetycznych. Trening pozwala usprawnić funkcje poznawcze takie jak koncentracja i uwaga. Gabinet będzie dostępny dla każdej osoby chętnej podjąć terapię, która posiada orzeczenie z poradni PP i/lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Z leczenia będą mogły skorzystać dzieci wykluczone z dostępu do terapii płatnych, ze względu na trudną sytuację finansową rodziny.

Terapia Biofeedback EEG zwiększa odporność psychiczną, reguluje funkcjonowanie emocjonalne (wycisza nadmierne emocje), likwiduje stany lękowe oraz normuje fazy snu.  Po kilku sesjach mózg asymiluje nowe połączenia. Kolejne sesje pozwalają na utrwalenie nowo nabytych umiejętności oraz na automatyczne zachodzenie całego procesu. Metoda ta zalecana jest między innymi w terapii wielu zaburzeń m.in.: zaburzeń lękowych, obsesyjno-kompulsywnych, zaburzeń zachowania, zaburzeń emocjonalnych, ADHD, zaburzeń mowy itp.

Z zakresu terapii Biofeedback EEG przeszkolonych zostanie dwóch specjalistów: pedagog specjalny (surdopedagog, znający Polski Język Migowy) oraz fizjoterapeuta. Podczas trwania projektu będą prowadzić sesje z beneficjentami.

Cele projektu:
- stworzenie miejsca w którym dzieci niepełnosprawne będą mogły usprawnić swoje funkcje poznawcze,
- wpływ na zwiększenie poziomu koncentracji oraz procesów pamięciowych i myślowych dzieci niepełnosprawnych,
- poprawa funkcji mowy oraz czytania beneficjentów,
- zwiększenie odporności na sytuacje stresowe uczestników.

Pozostałe informacje

Kwota wnioskowana99 450 zł