"STRAŻnicy bezpieczeństwa"

Ochotnicza Straż Pożarna w Łopusznej

Miejscowość

Łopuszna

Status

Wniosek złożony

Numer wniosku

6941/2019

Data publikacji

07.01.2020

Termin głosowania

08.01.2021

Oddanych głosów

12

Ochotnicza Straż Pożarna w Łopusznej będzie wpływać na poprawę bezpieczeństwa i ochronę zdrowia rodzin z gminy Łopuszna oraz gmin z nią sąsiadujących. W tym celu chce zorganizować cykl zawodów, pokazów i zajęć prewencyjnych z zakresu bezpieczeństwa na terenach rolniczych i wiejskich. Projekt będzie realizowany od lutego do października 2020 roku.

Kwota wniosku:59 300 zł
Zagłosuj

Zajęcia zostaną przeprowadzone przez 10 - osobowy zespół strażaków, nauczycieli z pobliskich szkół, specjalistów z zakresu ochrony środowiska i lokalnych liderów.
Prowadzący w innowacyjny i atrakcyjny sposób przekażą wiedzę z zakresu:
- udzielania pierwszej pomocy,
- zasad ruchu drogowego,  
- bezpiecznego powrotu ze szkoły
- zachowywania się w sytuacjach kryzysowych
- zachowywania się podczas anomalii pogodowych m.in.: powodzi, silnych wiatrów, oblodzenia terenu, wypalania traw.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

1. Stacjonarne zajęcia edukacyjno – szkoleniowe – cykl 30 szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, bezpieczeństwa w górach oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa w kontakcie ze zwierzętami.

- „Pierwsza pomoc przedmedyczna” - uczestnicy zajęć dowiedzą się jak pomóc poszkodowanemu zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe oraz jak postępować przy drobnych urazach. Ćwiczenia pozwolą rozwinąć w dzieciach  i młodzieży poczucie obowiązku niesienia pomocy. Spotkania poprowadzą ratownicy medyczni i strażacy. W trakcie zajęć uczestnicy nabędą umiejętności samodyscypliny, odpowiedniego reagowania oraz współdziałania w grupie.

- „Anomalie pogodowe – wiem jak reagować” - uczestnicy zajęć dowiedzą się jak zachowywać się podczas anomalii pogodowych tj. pożarów podczas suszy, wypalania traw, oblodzeń, silnych wiatrów, podtopień, powodzi. Strażacy wytłumaczą w jaki sposób należy przygotować się do takich sytuacji. Zwrócą uwagę na zasady bezpieczeństwa oraz powiedzą gdzie możemy się schronić, a jakich miejsc unikać. Zaprezentują sprzęt ratowniczy strażaków, ratowników górskich oraz wojska, które również jest zaangażowane w przypadku klęsk żywiołowych. Zajęcia terenowe odbędą się na terenie Parków Narodowych, a stacjonarne w remizie. Urozmaicona forma i miejsce prowadzenia zajęć pozwoli łatwiej przyswoić młodzieży wiedzę z zakresu bezpieczeństwa.

2. „Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego” – w remizie zostanie zaaranżowane pomieszczenie, gdzie w innowacyjny sposób strażacy i specjaliści z zakresu bezpieczeństwa przeprowadzą zajęcia edukacyjno – szkoleniowe.
Po zakończeniu projektu, w Centrum będą regularnie odbywać się działania prewencyjne. Zakupiony przez OSP sprzęt kryzysowy, szkoleniowy oraz ratownictwa medycznego zostanie wykorzystany do działań ratujących życie.
Realizacja zadania wynika z przeprowadzonej diagnozy potrzeb, odpowiada na zainteresowanie dzieci działalnością straży pożarnej.

3. Wydarzenie informacyjno – promocyjne „ANOMALIE POGODOWE – WIEM JAK REAGOWAĆ” – podczas wydarzenia odbędą się m.in.: pokazy strażackie, konkursy wiedzy dla dzieci, zawody strażackie. Strażacy udzielą wskazówek jak postępować podczas anomalii pogodowych oraz wypadków.

Cele projektu:
- zwiększenie bezpieczeństwa rodzin,  młodzieży i dzieci z terenów wiejskich,
- poprawa świadomości w zakresie reagowania i prawidłowego postępowania podczas wystąpienia anomalii pogodowych oraz wypadków,
- promowanie bezpiecznego spędzania wolnego czasu,
- nabycie umiejętności samodyscypliny, współdziałania w grupie podczas wystąpienia klęsk żywiołowych.

Pozostałe informacje

Kwota wnioskowana59 300 zł