Sport - Bezpieczeństwo - Zdrowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrkówku

Miejscowość

Krzczonów

Status

Wniosek złożony

Numer wniosku

6952/2019

Data publikacji

07.01.2020

Termin głosowania

08.01.2021

Oddanych głosów

289

Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrkówku pragnie zadbać o bezpieczeństwo swoich mieszkańców i zachęcić ich do aktywnego spędzania wolnego czasu. W tym celu zorganizować cykl akcji z zakresu sportu i bezpieczeństwa w gospodarstwach domowych. Projekt będzie realizowany od marca do października 2020 roku.

Kwota wniosku:23 000 zł
Zagłosuj

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące działania:
- ćwiczenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w gospodarstwach domowych – utrzymanie, przegląd, konserwacja instalacji urządzeń domowych, które mogą stanowić zagrożenie w przypadku ich nieprawidłowego użytkowania,
- pokazy i ćwiczenia z zakresu przykładowych zagrożeń i niebezpieczeństw w gospodarstwach domowych np. pożar w kuchni, porażenie prądem, zatrucie tlenkiem węgla, pożar sadzy w przewodzie kominowym,
- pokazy działalności strażaków z zakresu ratownictwa technicznego oraz drogowego,
- promocja zdrowego trybu życia, uprawiania amatorskich i ogólnodostępnych sportów poprzez korzystanie między innymi ze ścieżek rowerowych,
- konkursy wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla dzieci i młodzieży.

Cele projektu:
- promocja sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu,
- uświadomienie społeczeństwa o konieczności stosowania sposobów ochrony przeciwpożarowej,
- uświadomienie mieszkańców o zagrożeniach i niebezpieczeństwach w gospodarstwach domowych,
- zwrócenie uwagi na prawidłowe utrzymywanie i regularny przegląd instalacji i urządzeń domowych,
- zachęcenie mieszkańców do uprawiania sportu.

Pozostałe informacje

Kwota wnioskowana23 000 zł