PoDROŃcy Smogów

Fundacja Dróg Kulturowych

Miejscowość

Jarosław

Status

Wniosek złożony

Numer wniosku

6945/2019

Data publikacji

07.01.2020

Termin głosowania

08.01.2021

Oddanych głosów

92

Fundacja Dróg Kulturowych pragnie zadbać o środowisko miejscowości Jarosław i wpłynąć na poprawę zdrowia swojej lokalnej społeczności. W tym celu chce zorganizować antysmogową kampanię edukacyjną oraz zakupić urządzenie analizujące emisję spalin. Projekt będzie realizowany od kwietnia 2020 do kwietnia 2021.

Kwota wniosku:100 000 zł
Zagłosuj

Działania projektowe skupią się na aspektach edukacyjnych, aktywizujących społeczność lokalną do współodpowiedzialności za stan środowiska. Wnioskodawca planuje nawiązać współpracę z Urzędem Miasta Jarosławia oraz Strażą Miejską, by zwiększyć efektywność swojego projektu.

W ramach zadania przeprowadzona zostanie kampania edukacyjno – informacyjna dla lokalnej społeczności. W jej ramach przeprowadzone zostaną szkolenia z właściwego rozpalania kotła, metodach dbania o środowisko oraz konsekwencjach związanych ze spalaniem niewłaściwego paliwa.

Zakupiony zostanie specjalistyczny dron antysmogowy, wyposażony w przenośny analizator spalin. Urządzenie będzie wskazywało źródła zanieczyszczeń powietrza, czym pomoże usprawnić pracę Straży Miejskiej w egzekwowaniu prawa. Dron będą obsługiwać przeszkolone w tym celu osoby. Podczas trwania projektu przedstawiciele Straży zamiast nakładać mandaty, będą zobowiązywać mieszkańców do uczestnictwa w szkoleniach antysmogowych.

Wnioskodawca przewiduje rozwój projektu w kolejnych latach, ponieważ urządzenie może posłużyć do innych celów prewencyjnych np. utworzenia mapy zanieczyszczenia powietrza w mieście - Jarosławska Mapa Smogu. Wyposażenie drona w kamerę termowizyjną pozwoli na wykonanie audytu termowizyjnego budynków użyteczności publicznej w gminie. Urządzenie pomoże policji w poszukiwaniach zaginionych osób, przeczesując w krótkim czasie znaczne areały ziemi i lasów. Wspomoże również Straż Pożarną podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych, dając bieżący podgląd sytuacji kierującemu akcją.

Cele projektu:
- poprawa stanu powietrza poprzez skontrolowanie źródeł zanieczyszczeń powietrza,
- wzrost poziomu wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat potrzeby ochrony środowiska,
- wzrost poziomu wiedzy i aktywizacja społeczności lokalnej poprzez działania informacyjno-edukacyjne.

Pozostałe informacje

Kwota wnioskowana100 000 zł