Pierwsza pomoc dla osób niesłyszących i ich rodzin

Wrocławskie Stowarzyszenie Głuchych "NADZIEJA"

Miejscowość

Wrocław

Status

Wniosek złożony

Numer wniosku

6911/2019

Data publikacji

07.01.2020

Termin głosowania

08.01.2021

Oddanych głosów

2

Wrocławskie Stowarzyszenie Głuchych „NADZIEJA” podejmie działania edukacyjne dla osób niesłyszących i ich rodzin z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W tym celu chce zorganizować warsztaty z tego zagadnienia, wzbogacone o technologię wirtualnej rzeczywistości. Projekt będzie realizowany od stycznia do kwietnia 2020 roku.

Kwota wniosku:98 154 zł
Zagłosuj

Osoby niesłyszące są pozbawione możliwości wezwania pomocy, bardzo często są także pomijane podczas organizacji szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. W związku z tym, nie posiadają  odpowiednich umiejętności i nie potrafią prawidłowo zareagować w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Może się zdarzyć, że osoba niesłysząca będzie jedynym świadkiem zdarzenia i to od niej będzie zależeć przeżycie poszkodowanego. Wnioskodawcy pragną, aby taka osoba potrafiła udzielić niezbędnej pomocy.

 Realizacja warsztatów obejmuje następujące moduły:
- nauka pierwszej pomocy w technologii VR,
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa – ćwiczenia na fantomach różnych kategorii wiekowych,
- obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED,
- pozycja boczna ustalona i monitorowanie czynności życiowych.

Szkolenia zostaną przeprowadzone przez wykwalifikowaną obsługę trenerską, w obecności tłumacza języka migowego. Będą podzielone na 14 grup szkoleniowych, po około 30-40 osób w jednym zespole.

Cele projektu:
- podkreślenie roli ratownika w społeczeństwie, którym może być osoba niesłysząca,
- nadanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom niesłyszącym i ich rodzinom,
- poprawienie komunikacji dotyczącej odpowiedniej reakcji przez osoby niesłyszące w przypadku zagrożenia zdrowia i życia,
- poznanie technik wzywania pomocy przez osoby niesłyszące,
- zmniejszenie skutków nieszczęśliwych zdarzeń.

Pozostałe informacje

Kwota wnioskowana98 154 zł