Ogród sensoryczno - edukacyjny

Ochotnicza Straż Pożarna w Glniku Średnim

Miejscowość

Frysztak

Status

Wniosek złożony

Numer wniosku

6636/2019

Data publikacji

26.11.2019

Termin głosowania

26.11.2020

Oddanych głosów

5306

Ochotnicza Straż Pożarna w Gliniku Średnim pragnie zachęcić swoich mieszkańców do aktywności fizycznej oraz wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w okolicy. W tym celu, wraz z lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz władzami samorządowymi, chce stworzyć ogród sensoryczno – edukacyjny. Projekt będzie realizowany od stycznia do listopada 2020 roku.

Kwota wniosku:89 500 zł
Zagłosuj

Projekt OSP ma na celu wyjście naprzeciw zdiagnozowanym problemom lokalnej społeczności tj. zła kondycja fizyczna i psychiczna seniorów, podatność na stres u osób dorosłych, uzależnienie młodzieży od internetu i innych używek oraz nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego. Ogród zapewni dogodne warunki do prowadzenia warsztatów edukacyjnych i prewencyjnych, jak również do rekreacji i wypoczynku rodzin. Specjalne urządzenia edukacyjne oraz wszechobecna przyroda pozytywnie wpłyną na samopoczucie i zdrowie odbiorców.

Mieszkańcy, instytucje lokalne oraz organizacje pozarządowe wezmą udział w procesie tworzenia ogrodu sensoryczno – edukacyjnego.

Młodzież będzie odpowiedzialna za prace porządkowe terenu oraz nagranie serii filmów instruktażowych, pokazujących:
- właściwe korzystanie z urządzeń edukacyjnych na terenie obiektu,
- jak rodzice mogą wpływać na bezpieczeństwo swoich dzieci podczas zabawy w ogrodzie,
- jak pomagać osobom niepełnosprawnym w korzystaniu z ogrodu.
Dodatkowo młodzież zorganizuje cykliczne warsztaty dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa w internecie oraz przeciwdziałania hejtowi.

Seniorzy będą odpowiedzialni za posadzenie roślinności na terenie ogrodu oraz pokazanie młodzieży jak ją prawidłowo pielęgnować. Te działania pozwolą im aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu oraz poczuć się potrzebnymi i docenionymi. W ogrodzie będą również prowadzić cykl warsztatów manualnych z robótek ręcznych.

Dorośli mieszkańcy przygotują teren pod budowę obiektu, zainstalują urządzenia oraz wykonają ławeczki. Regularnie będą dbać o ogród, wykonując drobne prace porządkowe tj. koszenie trawnika czy grabienie liści.

Dzieci wykonają malunki na ławeczkach oraz drewnianych elementach na terenie obiektu, tak aby był on kolorowy i estetyczny. Podczas tych zajęć będą współpracować z dziećmi niepełnosprawnymi i pomagać im w różnych czynnościach.

Ochotnicza Straż Pożarna przeprowadzi w ogrodzie cykl szkoleń na tematy związane z bezpieczeństwem takie jak:
- pierwsza pomoc,
- ochrona przeciwpożarowa,
- zagrożenia powodziowe,
- prawidłowe zachowywanie się podczas sytuacji zagrażających życiu,
- zatrucia czadem.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotują posiłki dla osób pracujących przy tworzeniu obiektu oraz pomogą w opiece nad dziećmi rodziców zaangażowanych w projekt. W ogrodzie przeprowadzą cykl spotkań na temat zdrowego gotowania oraz bezpieczeństwa w kuchni.

Komenda Główna Policji we Frysztaku zabezpieczy teren pod budowę ogrodu oraz umieści tablice informacyjne. Na jego terenie przeprowadzi cykl spotkań na temat zasad bezpieczeństwa.

Pozostałe informacje

Kwota wnioskowana89 500 zł