Działania prewencyjne z OSP w Twierdzy

Ochotnicza Straż Pożarna w Twierdzy

Miejscowość

Twierdza

Status

Wniosek złożony

Numer wniosku

6955/2019

Data publikacji

07.01.2020

Termin głosowania

08.01.2021

Oddanych głosów

128

Ochotnicza Straż Pożarna w Twierdzy pragnie zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców w okresie zimowym. W tym celu chce zaprezentować działanie czujnika czadu, w jaki sposób go obsługiwać oraz jak postępować w razie alarmu.

Kwota wniosku:30 000 zł
Zagłosuj

W ramach projektu przeprowadzone zostaną działania prewencyjne, których celem będzie pogłębienie wiedzy lokalnej społeczności z zakresu bezpieczeństwa w gospodarstwach domowych. Przedstawiciele OSP przypomną mieszkańcom jak ważne jest regularne czyszczenie kominów i prawidłowe konserwowanie instalacji grzewczych. Opowiedzą o zagrożeniach związanych z ulatnianiem się tlenku węgla w budynkach mieszkalnych oraz jak im przeciwdziałać. Na koniec spotkań, uczestnikom zostaną przekazane czujniki czadu.
Zamiarem akcji jest kształtowanie prawidłowych zachowań i nawyków w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Zorganizowane zostaną:
1. Warsztaty dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z zakresu działania czujników czadu oraz prawidłowego reagowania w przypadku alarmu.
2. Pogadanki z dziećmi i młodzieżą w 5 lokalnych szkołach:
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Frysztaku
- Szkoła Podstawowa nr 1 we Frysztaku
- Szkoła Podstawowa w Cieszynie
- Zespół Szkół w Lubli
- Szkoła Podstawowa w Gliniku Górnym

Zrealizowany zostanie filmik instruktażowy, który pokaże jak działa czujnik czadu, co zrobić w przypadku wystąpienia pożaru w domu oraz jak prawidłowo wezwać pomoc. Dla kontrastu przedstawiona zostanie reakcja domowników, którzy nie mają zamontowanego tego typu urządzenia.

Warsztaty, spotkania informacyjne oraz pokazy zostaną przeprowadzone przez doświadczonych i wyszkolonych strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Twierdzy.

Pozostałe informacje

Kwota wnioskowana30 000 zł