Marcin Feliks

Marcin Feliks

Ratownik Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Instruktor ratownictwa górskiego w GOPR, członek Komisji Szkolenia GOPR, Szef Szkolenia GJ GOPR, członek Komisji Taternictwa Jaskiniowego przy Polskim Związku Alpinizmu, członek Klubu Alpinistycznego przy PZA. Taternik jaskiniowy, miłośnik skialpinizmu i wspinaczki w Tatrach, Alpach i Dolomitach. Od dziesięciu lat związany z ratownictwem na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Swoje doświadczenie ratownicze zdobywał również na międzynarodowych stażach ratowniczych w Niemczech i we Francji. Organizator i współorganizator wielu inicjatyw prewencyjnych dotyczących bezpieczeństwa w górach. Prywatnie ojciec dwóch dorastających synów, którym od małego stara się pokazywać jak interesujące mogą być wszelkie aktywności górskie i jak wielki należy mieć szacunek do gór.

Krzysztof Jaworski

Krzysztof Jaworski

Prezes Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Od ponad 25 lat związany z ratownictwem wodnym. Od 2004 roku prezes Legionowskiego WOPR. Stworzył od podstaw Bazę Ratowniczo-Szkoleniową nad Jeziorem Zegrzyńskim wraz z infrastrukturą oraz schemat współdziałania z jednostkami Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Czynny ratownik i koordynator działań ratowniczych oraz Centrum Powiadamiania Ratownictwa Wodnego na terenie województwa mazowieckiego. Podczas jego kadencji podjęte zostały liczne inicjatywy szkoleniowe i edukacyjne, manewry służb Systemu oraz kampanie budowania świadomości bezpieczeństwa nad akwenami, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Grzegorz Juszczyk

Grzegorz Juszczyk

Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH,

dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego główne zainteresowania badawcze to stan zdrowia osób aktywnych zawodowo oraz działania profilaktyczne umożliwiające wydłużenie okresu zdolności do pracy. Przez 14 lat zdobywał doświadczenie w prowadzeniu projektów prozdrowotnych dla pracowników współpracując z największymi firmami niepublicznej opieki medycznej oraz bezpośrednio z pracodawcami. W latach 2013-2016 był przedstawicielem polskich pracodawców w Komitecie Doradczym ds. Zdrowia
i Bezpieczeństwa w Miejscu Pracy Komisji Europejskiej.

bartlomiej-morzycki

Bartłomiej Morzycki

Politolog

42 lata, politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad dekady związany ze Stowarzyszeniem Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, od 2011 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Współorganizator wielu krajowych i międzynarodowych konferencji poświęconych bezpieczeństwu drogowemu.
W 2010 r. ukończył kurs pt. „Oznakowanie poziome dróg i jego wpływ na BRD” organizowany przez Polski Kongres Drogowy i Stowarzyszenie Linia Życia.
W 2006 r. współpracował przy pilotażowym projekcie „Piłeś? Nie Jedź!”. Odznaczony medalem Towarzystwa Trzeźwości Transportowców.